23948sdkhjf

Adderacare tankar kassan

Ska investera i dotterbolagen – ”Bedömer att hjälpmedelssektorn kommer att återgå till tillväxt”

Styrelsen i Adderacare genomföra en företrädesemission som ska tillföra bolaget högst cirka 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Inför emissionen finns teckningsförbindelser om cirka 8,5 miljoner kronor samt garantiteckningar om fem miljoner. Tillsammans uppnår de till 91 procent av emissionsvolymen. Även allmänheten får delta i emissionen.

Den 27 maj har Adderacare sin årsstämma. Då ska beslutet fattas om emissionen ska genomföras eller inte. 

De pengar som företaget planerar att ta in ska användas till ytterligare investeringar i Adderacares dotterbolag. Adderacares dotterbolag är Trident Industri, Kom i Kapp, Erimed, Huka och Amajo. Trident, Kom i Kapp och Erimed har alla varslat medarbetare om korttidspermittering till följd av det pågående coronautbrottet. Läs mer här:

Trident varslar

Komikapp varslar 12 anställda om korttidspermittering

Erimed varslar

– I takt med att en allt större grupp äldre och personer med funktionsvariationer efterfrågar hjälpmedel som kan bidra till att höja deras livskvalitet finns mycket goda förutsättningar för Adderacares marknad att växa, säger Marianne Sernevi, vd Adderacare, i ett pressmeddelande. Adderacare står också väl positionerat för att vara en del av tillväxten inom hjälpmedelssektorn. Vi har redan påbörjat ett viktigt omställningsarbete i våra dotterbolag, det gäller i synnerhet organisatoriska förändringar samt nödvändiga effektiviseringar inom produktion, lagerhantering och digitalisering. Med den här typen av investeringar vill vi skapa möjligheter för ytterligare tillväxt hos alla våra dotterbolag.

– Redan med de effektiviseringar som gjorts, inte minst mot ökad digitalisering och snabbare produktion, har vi lagt grunden för bättre lönsamhet. Här bör tilläggas att effekterna på samhällsekonomin av coronaviruset haft en negativ inverkan på dotterbolagens försäljning från och med andra halvan av mars och in på det andra kvartalet. Vi bedömer dock att hjälpmedelssektorn, som ju innan virusets utbrott präglats av tilltagande efterfrågan, på sikt kommer kunna återgå till normalitet och fortsatt tillväxt. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078