23948sdkhjf

Riktlinjer Medlemskap

Medlemsportalens riktlinjer

För att skapa en medlemsgemenskap som gynnar alla har vi sju riktlinjer som alla medlemmar av Nordiske Mediers Medlemsportal måste följa.

Skriv endast om ert företag 
Med er företagsprofil har ni en utmärkt plattform för att berätta för potentiella kunder om vem ni är, vad ni står för och vilka fördelar ni erbjuder. Skriv därför endast information om ditt företag på din företagssida. Samma gäller för alla era inlägg på portalen. Skriv endast om ert företag, inte om andra företag eller personer - inte heller i produktjämförelser.

Länka endast till era egna webbplatser 
Genom att lägga in länkar på er företagsprofil och i de inlägg ni skapar kan ni stärka er SEO-värde och leda kunder till era hemsidor och sociala medier. Lägg därför endast in länkar till era egna webbplatser.

Välj relevanta portaler och kategorier när ni skapar nya inlägg
Om det finns inkonsekvenser mellan dina inlägg och de portaler och kategorier du publicerar dem under kommer dina inlägg inte att riktas till den relevanta målgruppen. Detta är inte bra för dina kunder eller ditt företag. Välj därför endast de portaler och kategorier som är relevanta för ditt inlägg.

Återpublicera inlägg med måttlighet
Genom att kontinuerligt uppdatera era försäljningsinlägg gör ni det intressant för er målgrupp att hålla sig uppdaterad om era produkter och tjänster. Vänta därför minst 3-4 veckor innan ni återpublicerar samma försäljningsinlägg i nyhetsbrevet. Samma gäller för nyhetsinlägg. Undvik att skapa samma nyhet flera gånger, eftersom det kan påverka er relevans och försvaga medias generella nyhetsvärde.

Skapa endast ett inlägg per produkt
Du kan skapa alla annonser du behöver under din företagsprofil. Du kan dock bara skapa en lista per produkt. Se därför till att du raderar den tidigare listan om du vill återskapa en annons med en ny text eller rubrik.

Riktlinjer för inlägg i nyhetsbrevet 
För att se till att alla medlemmar får möjlighet att exponera sina berättelser och produkter i nyhetsbrevet finns det gränser för hur många inlägg du kan publicera i nyhetsbrevet.
Försäljningsinlägg: Du kan publicera högst två olika försäljningsinlägg per vecka i nyhetsbrevet.
Nyhetsinlägg: Du kan publicera högst 1 nyhetsinlägg per dag i nyhetsbrevet.

Det är inte tillåtet att skapa nyheter om ditt företag som skrivits av en journalist från ett annat media. 
Endast dina egna nyheter får publiceras på vår medlemsportal. Om du har fått en artikel skriven om ditt företag i ett annat media får du bara publicera den på medlemsportalen om du har ett avtal med journalisten bakom artikeln. Detta beror på att journalisten som skrivit artikeln äger rättigheterna till den.

Om ovanstående riktlinjer inte följs förbehåller sig Nordiske Medier rätten att göra ändringar eller radera inlägg från medlemsportalen.

Om du har några frågor om riktlinjerna är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel: 070 995 13 36 eller e-post: annons@nordiskemedier.se

Sänd till en kollega

0.032