23948sdkhjf

De 100 viktigaste i MedTech-världen 2018

Medicinteknik gör skillnad. Den hittar sjukdom, räddar liv och gör livskvaliteten bättre för alla som behöver den. Men all forskning, alla investeringar och alla goda idéer är bortkastade om den inte används. På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna.
 1.  Fabian Bolin - läs artikel här
 2. Jenni Nordborg blir nu genomförare av den strategi som tidigare samordnaren Anders Lönnberg har lagt upp och fortsätter samtidigt som chef för Hälsa på myndigheten Vinnova som finansierar innovationer i Sverige. Uppdraget är nu att göra Sverige konkurrenskraftigt inom life science. Bland annat förväntas hon öka innovationstakten i hälso- och sjukvården, öka antalet kliniska prövningar i Sverige och få igång samarbetet kring kvalitetsregistren och de nationella biobankerna. Jenni Nordborg ska också göra Sverige attraktivt för internationella investerare och få den svenska vården attraktiv som testmarknad. För detta krävs en diplomat, en expert på vård, affärer och innovation och ett mycket gott omdöme. Det var därför de valde Jenni Nordborg.
 3. Göran Stiernstedt, är läkaren som nu ska bringa ordning och reda i vården, eller snarare i den politiska debatten.
  Förra regeringen lät Stiernstedt utreda och nuvarande har nyligen bett honom att utreda igen. Alla de politiskt mest heta potatisarna som vinster i vården, vårdens
  beroende av bemanningsföretagen och jämlikhet, att mest behövande person får vård, är nu i Stiernstedts trygga utredningsfamn och ingen kan komma och kräva
  politiska beslut innan analysen är färdig. Alla politiker kan nu pusta ut och ägna sig åt valrörelsen. Inget händer dock med vården, utbildningarna, lönerna, arbetsmiljön eller lagarna så länge de bara utreds.
  Stiernstedt har verkligt inflytande också. Vill han ändra på något i vården gör han det en vanlig dag på jobbet, då han sitter i styrelserna för Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Södertälje och Norrtälje sjukhus.
 4. Louise Strand är ordförande för Landstingsnätverket för upphandling, LfU och inköpsdirektör i region Skåne och jobbar hårt för att utveckla och förändra sättet att se på upphandling. Hennes ståndpunkt är att överprövningar behövs för att utveckla de ibland onödigt komplicerade processerna med upphandlingar idag. Med krönikor i MedTech Magazine, med seminarier utifrån det egna landstinget och den stora Upphandlingskonferensen vartannat år bjuder Strand in till samarbeten över de ibland svårforcerade gränserna mellan inköpare och leverantör.

 1. Daniel Forslund är innovationslandstingsråd i Stockholm för Liberalerna med ansvar för ehälsa, vårdens IT-infrastruktur och de patientnära tjänsterna, och som ett led i det arbetet sitter han med i SKL:s beredning för digitalisering. Under Forslunds snart fyra år på posten har det hänt mycket. Forslund ser möjligheter, kan pedagogiskt förklara sina lösningar och ger sig inte förrän de är genomförda. Han sa under sin första vecka som innovationslandstingsråd att han ville ge informationen till patienten och göra vården mer tillgänglig. Den skulle anpassas till patienten, inte tvärtom. Besök skulle kunna bokas på nätet. På flera ställen i, inte bara Stockholm utan hela landet, har utveckling skett. Vården har blivit mer tillgänglig. Ersättningsfrågan är på gång att lösas. Att ett samtal från en sjuk i Stockholm ska kosta landstinget mer, än ett samtal från det landsting som tillhandahåller tjänsten, det är oacceptabelt, enligt Forslund. I dagarna lämnas förslag till förändringar i lagen in till regeringen. Forslund engagerar väljare och utförare av politiken genom att kommunicera kring det han gör i samma sekund han gör det.

 2. Annika Strandhäll är minister i allt som har med sjukvård, folkhälsa och socialförsäkringssystem att göra. Flera gånger i veckan kommer pressmeddelande om det denna minister har, ska eller vill genomföra trots att hon bara varit minister för sjukvården i knappt ett år. Hon gör. Det hon kan.

 3. Heidi Stensmyren är ordförande i Sveriges Läkarförbund och kan utan synbar ansträngning driva förbundets frågor som fackförbund och företrädare för läkarkåren, parallellt med stora samhällsfrågor som jämlikhet, patientinflytande och trygghet för läkare i världen. På Twitter, i paneler och intervjuer i tidningar och tv förespråkar Stensmyren innovation och bättre utrustning för de vårdanställda. Men Stensmyren uppmanar också människor att källkritiskt googla sina sjukdomar, att vilja veta mer är naturligt, säger hon. Stensmyren har varit en stark röst för att utbilda nyanlända läkare i det svenska vårdsystemet. Läkarförbundet har tillsammans med Vårdföretagarna fått pengar av Arbetsförmedlingen till introduktionsutbildningen och de första läkarna har redan fått jobb.

 4. Catarina Andersson Forsman är generaldirektör för Läkemedelsverket och gör med ett personligt engagemang myndigheten bättre på att ta med patientens behov i besluten. Andersson Forsman inledde sin tjänst på verket med att vara sjukskriven i nästan ett år efter en stroke. Sedan var hon tillbaka, med en oersättlig erfarenhet. (1:a på maktlistan 2017)

 1. Sara Riggare går vidare i sin kamp för patienten och hennes och andra patienters möjlighet att leva ett normalt liv. Som forskare på Karolinska Institutet driver hon nu projektet Spetspatienter. Med pengar från Vinnova identifierades först ordet Spetspatienter och planeras möjligheter och utveckling för fenomenet. Alla sjukhus och vårdgivare är i behov av patienter som vet vad de vill ha, så uppdrag lär inte saknas framöver. Sara Riggare har parkinson och var Sveriges första professionella patient. Hon blir inbjuden att tala vid konferenser i hela världen och sitter med i flera kommittéer och grupper, bland annat Karolinska Sjukhuset patientråd. Riggares uttalade önskan är på god väg att uppfyllas; Att hon inte ska vara den enda patienten som kan tala vårdens, industrin och forskningens språk. (1:a på maktlistan 2015)

 2. Johanna Adami är rektor på Sophiahemmet som var först i landet med en introduktion för nyanlända läkare. En privat donation från Wallenbergstiftelsen fick igång utbildningen 2016 nu i år kommer ytterligare pengar från staten.

 3. Robert Winroth, mp, innovationslandstingsråd i Västerbottens läns landsting. Fortsätter sitt viktiga arbete med att försöka förändra vårdens inställning till att samarbeta med näringslivet.

 4. Maria Strømme håller på med forskning i nanoteknologi vid Uppsala universitet som ska rädda världen och få förlamade människor att ta sin säng och gå.

 5. Danica Kragic Jensfeldt är professor robotik och datalogi på KTH och har med det en efterfrågad kunskap i vård och industri.

 6. Helena Dzojic är chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Med nya regelverket för medicinteknik och oro för längre handläggningstid för godkännande har Dzojic en viktig roll att fylla för att nya innovativa produkter ska hitta sin väg ut på marknaden.

 7. Penilla Gunther har bytt hjärta, haft cancer och är idag riksdagens starkaste röst för ökat patientinflytande. Gunther är riksdagsledamot för Kristdemokraterna i näringsutskottet och sitter som suppleant i socialutskottet.

 8. Agneta Karlsson är statssekreterare på socialdepartementet och har till uppgift att ge underlag och hjälpa sjukvårdsministern. Var tidigare mer ensam om sin kunskap om vården.

 9. Ardalan Shekarabi, civilminister. På statsrådets bord ligger tunga områden som offentlig upphandling, statlig förvaltning och kommuner och landsting. Han driver ett aktivt opinionsarbete för snabbare digitalisering - och plattformen han valt för detta är twitter. En modern minister med framtiden som arbetsplats.

 10. Mouna Esmaeilzadeh är läkaren, hjärnforskaren och entreprenören som blev tv-stjärna. Istället för att sitta och vara fin forskare, kliver hon ut bland folket och pedagogiskt förklarar hur en hälsa förbättras. Därtill är hon en förespråkare för artificiell intelligens och digitala lösningar. Hon finns överallt i sociala medier som doctormouna.

 11. Peter Graf, vd för Tiohundra, Norrtälje. Hans ledarskap skapar ständigt framgångar för sjukhuset i olika kvalitets- och nöjdhets rankingar och sjukhuset lyfts fortfarande fram som det bästa exempel på samverkan mellan kommun och landsting och ett föredöme inom digitalisering.

 12. Torbjörn Kronander är vd och en av grundarna till svenska medtechföretaget Sectra. I krönikor i MedTech Magazine och på var scen han har tillfälle att uppträda talar han om de tuffa förutsättningarna som medtech-industrins arena i dag utgör. För varje problem presenteras en lösning eller nytt förhållningsätt som krävs för att innovationer och företag ska fortsätta att starta och verka i Sverige.

 1. Anna Nergårdh har till uppgift att ta vid efter utredaren Göran Stiernstedt när han lade fram utredningen Effektiv vård. En utredning av utredningen kan vara regeringens sätt att hålla igång ett intressant dokument, som inte har någon möjlighet att vinna laga kraft. Samverkan mellan kommun och landsting är ett känt problem som är under granskning, men om parterna kan enas om en lösning återstår att se. Regeringen har varken majoritet i Riksdagen eller beslutanderätt över landsting och sjukvård. Det inflytande som Anna Nergårdhs utredningsutredning slutgligen får ligger i händerna på de som styr över sjukvården, men ett teoretiskt intresse finns då hon fått tillfälle att prata om förslagen i många paneler, både på fastlandet och i Almedalen. Slutbetänkandet kommer i slutet på mars 2019.

 2. Anna Lefevre Skjöldebrand, jobbar som vd för Swedish Medtech för att vården ska förstå värdet av de produkter som hennes medlemmar försöker sälja. Att medtech är lösningen på framtidens sjukvård. Sitter bland annat i regeringens expertgrupp för life science och är ordförande i Vinnova-finansierade MedTech4Health, som delar ut pengar till medtechföretag.

 3. Sara Lei är läkare på Karolinska universitetssjukhuset och medarbetare på Cambio som utvecklar journalsystem. Lei är engagerad i frågor som rör patientinflytande, bland annat i projektet Spetspatienter.

 4. Mathias Ekman har doktorerat i Kvantfysik och utifrån sin roll på Microsoft hjälper han vården att digitalisera i praktiken. Ekman är öppen för samarbeten och vill att partners och system ska prata med varandra.

 5. Barbro C Ehnbom är för människor (läs kvinnor) och företag vad sol och näring är för växter. Hon hittar rätt planta och sedan gödslar hon med kunskap, nätverk och uppmärksamhet. Ehnboms instiftade pris Female Economist of the Year hjälper företag och organisationer att hitta kandidater. Genom sitt möte SALSS samlar hon nobelpristagare, professorer, de främsta inom näringslivet och investerare från hela världen. Barbro Ehnbom började sin karriär på Wallstreet i New York har fått en knivskarp känsla för affärer hur de blir till. Fungerar även som en viktig ingång för utländska investeringar i svensk medtech.

 1. Anne-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vill ha modern sjukvård, omfamnar innovation och vågar resonera kring ämnen hon inte redan har en stark åsikt om. En ledning som öppnar upp för insyn och dialog skapar klimat för innovation och utveckling.

 2. Anna Starbrink är Liberalernas Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms landsting och har nu fått uppdraget som hälso- och sjukvårdstalesperson för partiet. Om de vinner hoppas hon på att styra landets sjukvård.

 3. Caroline Hagström ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län. Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt. Hagström har också uppdrag på nationell nivå med standardiseringsarbete.

 4. Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitik på SKL har i år gett sig in i debatten om framtidens vårdutmaning, med växande antal äldre och färre som jobbar. I debattartikel i Dagens Samhälle kräver hon en snabbare etablering av nyanlända i vårdyrkena, att digitaliseringen utökas och att arbetsmiljön ses över.

  Läs mer: Intervju med 1:an Fabian Bolin

  Läs mer:Maktlistan 1-29

  Läs mer:Maktlistan 30-69

  Läs mer:Maktlistan 70-100

  Läs mer:  Så här gör vi maktlistan

  _________________________________________________

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.046