23948sdkhjf

De 100 viktigaste i MedTech-världen 2018

Medicinteknik gör skillnad. Den hittar sjukdom, räddar liv och gör livskvaliteten bättre för alla som behöver den. Men all forskning, alla investeringar och alla goda idéer är bortkastade om den inte används. På MedTech Magazines maktlista finns de som bidrar till bättre hälsa, vård och medicinteknik till människorna.

 1.  Fabian Bolin - läs artikel här
 2. Jenni Nordborg blir nu genomförare av den strategi som tidigare samordnaren Anders Lönnberg har lagt upp och fortsätter samtidigt som chef för Hälsa på myndigheten Vinnova som finansierar innovationer i Sverige. Uppdraget är nu att göra Sverige konkurrenskraftigt inom life science. Bland annat förväntas hon öka innovationstakten i hälso- och sjukvården, öka antalet kliniska prövningar i Sverige och få igång samarbetet kring kvalitetsregistren och de nationella biobankerna. Jenni Nordborg ska också göra Sverige attraktivt för internationella investerare och få den svenska vården attraktiv som testmarknad. För detta krävs en diplomat, en expert på vård, affärer och innovation och ett mycket gott omdöme. Det var därför de valde Jenni Nordborg.
 3. Göran Stiernstedt, är läkaren som nu ska bringa ordning och reda i vården, eller snarare i den politiska debatten.
  Förra regeringen lät Stiernstedt utreda och nuvarande har nyligen bett honom att utreda igen. Alla de politiskt mest heta potatisarna som vinster i vården, vårdens

  Läs också: Maktlistan 2018: plats 70 -100
  beroende av bemanningsföretagen och jämlikhet, att mest behövande person får vård, är nu i Stiernstedts trygga utredningsfamn och ingen kan komma och kräva
  politiska beslut innan analysen är färdig. Alla politiker kan nu pusta ut och ägna sig åt valrörelsen. Inget händer dock med vården, utbildningarna, lönerna, arbetsmiljön eller lagarna så länge de bara utreds.
  Stiernstedt har verkligt inflytande också. Vill han ändra på något i vården gör han det en vanlig dag på jobbet, då han sitter i styrelserna för Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Södertälje och Norrtälje sjukhus.
 4. Louise Strand är ordförande för Landstingsnätverket för upphandling, LfU och inköpsdirektör i region Skåne och jobbar hårt för att utveckla och förändra sättet att se på upphandling. Hennes ståndpunkt är att överprövningar behövs för att utveckla de ibland onödigt komplicerade processerna med upphandlingar idag. Med krönikor i MedTech Magazine, med seminarier utifrån det egna landstinget och den stora Upphandlingskonferensen vartannat år bjuder Strand in till samarbeten över de ibland svårforcerade gränserna mellan inköpare och leverantör.

 1. Daniel Forslund är innovationslandstingsråd i Stockholm för Liberalerna med ansvar för ehälsa, vårdens IT-infrastruktur och de patientnära tjänsterna, och som ett led i det arbetet sitter han med i SKL:s beredning för digitalisering. Under Forslunds snart fyra år på posten har det hänt mycket. Forslund ser möjligheter, kan pedagogiskt förklara sina lösningar och ger sig inte förrän de är genomförda. Han sa under sin första vecka som innovationslandstingsråd att han ville ge informationen till patienten och göra vården mer tillgänglig. Den skulle anpassas till patienten, inte tvärtom. Besök skulle kunna bokas på nätet. På flera ställen i, inte bara Stockholm utan hela landet, har utveckling skett. Vården har blivit mer tillgänglig. Ersättningsfrågan är på gång att lösas. Att ett samtal från en sjuk i Stockholm ska kosta landstinget mer, än ett samtal från det landsting som tillhandahåller tjänsten, det är oacceptabelt, enligt Forslund. I dagarna lämnas förslag till förändringar i lagen in till regeringen. Forslund engagerar väljare och utförare av politiken genom att kommunicera kring det han gör i samma sekund han gör det.

 2. Annika Strandhäll är minister i allt som har med sjukvård, folkhälsa och socialförsäkringssystem att göra. Flera gånger i veckan kommer pressmeddelande om det denna minister har, ska eller vill genomföra trots att hon bara varit minister för sjukvården i knappt ett år. Hon gör. Det hon kan.

 3. Heidi Stensmyren är ordförande i Sveriges Läkarförbund och kan utan synbar ansträngning driva förbundets frågor som fackförbund och företrädare för läkarkåren, parallellt med stora samhällsfrågor som jämlikhet, patientinflytande och trygghet för läkare i världen. På Twitter, i paneler och intervjuer i tidningar och tv förespråkar Stensmyren innovation och bättre utrustning för de vårdanställda. Men Stensmyren uppmanar också människor att källkritiskt googla sina sjukdomar, att vilja veta mer är naturligt, säger hon. Stensmyren har varit en stark röst för att utbilda nyanlända läkare i det svenska vårdsystemet. Läkarförbundet har tillsammans med Vårdföretagarna fått pengar av Arbetsförmedlingen till introduktionsutbildningen och de första läkarna har redan fått jobb.

 4. Catarina Andersson Forsman är generaldirektör för Läkemedelsverket och gör med ett personligt engagemang myndigheten bättre på att ta med patientens behov i besluten. Andersson Forsman inledde sin tjänst på verket med att vara sjukskriven i nästan ett år efter en stroke. Sedan var hon tillbaka, med en oersättlig erfarenhet. (1:a på maktlistan 2017)

 1. Sara Riggare går vidare i sin kamp för patienten och hennes och andra patienters möjlighet att leva ett normalt liv. Som forskare på Karolinska Institutet driver hon nu projektet Spetspatienter. Med pengar från Vinnova identifierades först ordet Spetspatienter och planeras möjligheter och utveckling för fenomenet. Alla sjukhus och vårdgivare är i behov av patienter som vet vad de vill ha, så uppdrag lär inte saknas framöver. Sara Riggare har parkinson och var Sveriges första professionella patient. Hon blir inbjuden att tala vid konferenser i hela världen och sitter med i flera kommittéer och grupper, bland annat Karolinska Sjukhuset patientråd. Riggares uttalade önskan är på god väg att uppfyllas; Att hon inte ska vara den enda patienten som kan tala vårdens, industrin och forskningens språk. (1:a på maktlistan 2015)

 2. Johanna Adami är rektor på Sophiahemmet som var först i landet med en introduktion för nyanlända läkare. En privat donation från Wallenbergstiftelsen fick igång utbildningen 2016 nu i år kommer ytterligare pengar från staten.

 3. Robert Winroth, mp, innovationslandstingsråd i Västerbottens läns landsting. Fortsätter sitt viktiga arbete med att försöka förändra vårdens inställning till att samarbeta med näringslivet.

 4. Maria Strømme håller på med forskning i nanoteknologi vid Uppsala universitet som ska rädda världen och få förlamade människor att ta sin säng och gå.

 5. Danica Kragic Jensfeldt är professor robotik och datalogi på KTH och har med det en efterfrågad kunskap i vård och industri.

 6. Helena Dzojic är chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Med nya regelverket för medicinteknik och oro för längre handläggningstid för godkännande har Dzojic en viktig roll att fylla för att nya innovativa produkter ska hitta sin väg ut på marknaden.

 7. Penilla Gunther har bytt hjärta, haft cancer och är idag riksdagens starkaste röst för ökat patientinflytande. Gunther är riksdagsledamot för Kristdemokraterna i näringsutskottet och sitter som suppleant i socialutskottet.

 8. Agneta Karlsson är statssekreterare på socialdepartementet och har till uppgift att ge underlag och hjälpa sjukvårdsministern. Var tidigare mer ensam om sin kunskap om vården.

 9. Ardalan Shekarabi, civilminister. På statsrådets bord ligger tunga områden som offentlig upphandling, statlig förvaltning och kommuner och landsting. Han driver ett aktivt opinionsarbete för snabbare digitalisering - och plattformen han valt för detta är twitter. En modern minister med framtiden som arbetsplats.

 10. Mouna Esmaeilzadeh är läkaren, hjärnforskaren och entreprenören som blev tv-stjärna. Istället för att sitta och vara fin forskare, kliver hon ut bland folket och pedagogiskt förklarar hur en hälsa förbättras. Därtill är hon en förespråkare för artificiell intelligens och digitala lösningar. Hon finns överallt i sociala medier som doctormouna.

 11. Peter Graf, vd för Tiohundra, Norrtälje. Hans ledarskap skapar ständigt framgångar för sjukhuset i olika kvalitets- och nöjdhets rankingar och sjukhuset lyfts fortfarande fram som det bästa exempel på samverkan mellan kommun och landsting och ett föredöme inom digitalisering.

 12. Torbjörn Kronander är vd och en av grundarna till svenska medtechföretaget Sectra. I krönikor i MedTech Magazine och på var scen han har tillfälle att uppträda talar han om de tuffa förutsättningarna som medtech-industrins arena i dag utgör. För varje problem presenteras en lösning eller nytt förhållningsätt som krävs för att innovationer och företag ska fortsätta att starta och verka i Sverige.

 1. Anna Nergårdh har till uppgift att ta vid efter utredaren Göran Stiernstedt när han lade fram utredningen Effektiv vård. En utredning av utredningen kan vara regeringens sätt att hålla igång ett intressant dokument, som inte har någon möjlighet att vinna laga kraft. Samverkan mellan kommun och landsting är ett känt problem som är under granskning, men om parterna kan enas om en lösning återstår att se. Regeringen har varken majoritet i Riksdagen eller beslutanderätt över landsting och sjukvård. Det inflytande som Anna Nergårdhs utredningsutredning slutgligen får ligger i händerna på de som styr över sjukvården, men ett teoretiskt intresse finns då hon fått tillfälle att prata om förslagen i många paneler, både på fastlandet och i Almedalen. Slutbetänkandet kommer i slutet på mars 2019.

 2. Anna Lefevre Skjöldebrand, jobbar som vd för Swedish Medtech för att vården ska förstå värdet av de produkter som hennes medlemmar försöker sälja. Att medtech är lösningen på framtidens sjukvård. Sitter bland annat i regeringens expertgrupp för life science och är ordförande i Vinnova-finansierade MedTech4Health, som delar ut pengar till medtechföretag.

 3. Sara Lei är läkare på Karolinska universitetssjukhuset och medarbetare på Cambio som utvecklar journalsystem. Lei är engagerad i frågor som rör patientinflytande, bland annat i projektet Spetspatienter.

 4. Mathias Ekman har doktorerat i Kvantfysik och utifrån sin roll på Microsoft hjälper han vården att digitalisera i praktiken. Ekman är öppen för samarbeten och vill att partners och system ska prata med varandra.

 5. Barbro C Ehnbom är för människor (läs kvinnor) och företag vad sol och näring är för växter. Hon hittar rätt planta och sedan gödslar hon med kunskap, nätverk och uppmärksamhet. Ehnboms instiftade pris Female Economist of the Year hjälper företag och organisationer att hitta kandidater. Genom sitt möte SALSS samlar hon nobelpristagare, professorer, de främsta inom näringslivet och investerare från hela världen. Barbro Ehnbom började sin karriär på Wallstreet i New York har fått en knivskarp känsla för affärer hur de blir till. Fungerar även som en viktig ingång för utländska investeringar i svensk medtech.

 1. Anne-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vill ha modern sjukvård, omfamnar innovation och vågar resonera kring ämnen hon inte redan har en stark åsikt om. En ledning som öppnar upp för insyn och dialog skapar klimat för innovation och utveckling.

 2. Anna Starbrink är Liberalernas Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms landsting och har nu fått uppdraget som hälso- och sjukvårdstalesperson för partiet. Om de vinner hoppas hon på att styra landets sjukvård.

 3. Caroline Hagström ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, MTF, och säkerhetschef för medicinsk teknik i Region Örebro län. Patientsäkerhet, personalsäkerhet och driftssäkerhet är frågor med växande betydelse och med sin position i användarföreningen är hon med och driver utvecklingen framåt. Hagström har också uppdrag på nationell nivå med standardiseringsarbete.

 4. Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitik på SKL har i år gett sig in i debatten om framtidens vårdutmaning, med växande antal äldre och färre som jobbar. I debattartikel i Dagens Samhälle kräver hon en snabbare etablering av nyanlända i vårdyrkena, att digitaliseringen utökas och att arbetsmiljön ses över.

  Läs mer: Intervju med 1:an Fabian Bolin

  Läs mer:Maktlistan 1-29

  Läs mer:Maktlistan 30-69

  Läs mer:Maktlistan 70-100

  Läs mer:  Så här gör vi maktlistan

  _________________________________________________

Mer om: Maktlistan
Håll dig uppdaterad med MedTech Magazine
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Pengar till tankestyrda robotproteser

Forska Sveriges uppmaning till nya regeringen

Stiftelsen uppmanar till dubblerad satsning på medicinsk forskning per vårdkrona och förväntar sig att regeringen går från ord till handling.

Färre anbud i upphandlingarna - nu bjuds företagen in till möte

Region Skåne vill ha fler innovativa anbud vid sina offentliga upphandlingar.

Funktion som mål i upphandling

Få vill äta nyttigare trots att vi blir fetare

Sårläkningsbolaget går mot klinik

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas en gång i veckan.

Se det senaste nyhetsbrevet. Annonsera i nyhetsbrevet

Trosan som vet vad du gör

En trosa som läser av hur mycket du läcker och vad du gör just då – Smarta textilier och teknik som läser av dina rörelser ger helt nya möjligheter för kvinnor att bli kvitt sin inkontinens.

Arkiv

Nästa vecka drar det igång

Om mindre än en vecka slås dörrarna upp till premiären av Fokus Hjälpmedel på Prioritet Serenek arena i Göteborg. "Den typen av möte som vi arrangerar har saknats i västra Sverige".

Tryggare badrum med mer teknik

Ny teknik för diabetiker

Centrallager för sjukvårdsmaterial flyttar från Göteborg

Första graviditeten efter teknikskiftet

Forskningen kring livmodertransplantationer i Göteborg sker numera med stöd av robotassisterad titthålskirurgi. Efter teknikskiftet är en första kvinna nu gravid.

Höglund går till Unilabs

Krönika: AI inom vården – vad händer nu?

Artificiell intelligens ger stora möjligheter för vården, skriver Torbjörn Kronander, vd för Sectra.

Enorm underhållning för äldre

Bettskenor vanligare – stress är boven

Krav för superhjältar

Behovsinriktade krav - visst låter det som något för en superhjälte!? Swedish Medtechs Petrus Laestadius om att behoven borde styra.

Lucka 24 - vem finns här?

Denna profil arbetar hårt för att stärka branschens ställning. Hen ser gärna Sverige som en förebild inom samverkan.

Lucka 23 - detta läste ni mest

Lucka 22 - titta här

Lucka 21 - öppna och se

En hund, en cykel eller oväntade insikter om synen på vårdköer. Önskningarna är många hos denna medtech-profil.

Sveriges första cytostatikarobot

Som första sjukhus i Sverige kommer Akademiska sjukhuset i Uppsala att installera en robot för beredning av cytostatika.

Lucka 20 - vem där?

Krönika: Personalen behövs för bra affärer

Vårdpersonalen behöver delta vid upphandlingar, skriver Louise Strand, inköpsdirektör vid Region Skåne.

Lucka 19 - öppna och se vem där

Höjning vid årsskiftet

Lucka 18 - öppna och se

Lucka 14 - vem där?

Colombia-avtal för plåsterbolag

Lucka 9 - vem där?

Lucka 7 - kika in här

Lucka 1 – vem döljer sig här?

Slutgiltigt klart för VGR:s IT-system

Får Forska Sveriges hedersutmärkelse

Han lämnar vd-posten

Se alla Företagens egna nyheter

Nytt sortiment av anatomiska modeller från 3B Scientific

Mirit Glas erbjdar kemiskt härdat glas

Synglas till process industrin

Tekniskt glas er mer än bara syns skull

Breddar utbudet av kontorsmöbler ytterligare i samarbete med VANK

Mirit Glas erbjudar rundat glas

Synglas från Mirit Glas till process industrin

LG2020 - En elektrisk trappklättrare från Italien

Mirit Glas har ett av det största och mest välsorterade utbud av glasrör och glasstavar

SWEMED - Stödföretag till UNHCR

Mirit Glas leverar säkerhetsglas – glas for beskyttelse

Professionella massagebänkar hos Swemed

Nytt sortiment av veterinärutrustning

Rundat glas från Mirit Glas

K7 - En självdrivande rullstol för tunga brukare

Tekniskt glas från Mirit Glas – för mer än bara syns skull

Airwheel H3S - En smart elrullstol

Mirit Glas erbjudar synglas

Glasrör och glasstavar från Mirit Glas

Nytt samarbete med Favero Health Projects inleds

Härdat glas från Mirit Glas, är en stark lösning

Mirit Glas erbjudar synglas

Kemiskt härdat glas som gorillaglas hos Mirit Glas

Floatglas från Mirit Glas – Materialet som brukas överallt

Synglas från Mirit Glas

Sänd till en kollega

0.105