23948sdkhjf

Hjälpmedelsenkät: Villkoren skiftar beroende på var du bor

Möjligheten att få kostnadsfria hjälpmedel kan bero på vilken kommun eller region du bor i, enligt en undersökning från DHR.

Genom en enkät till förbundets distrikt har DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) kartlagt hur hjälpmedelsförsörjningen fungerar i olika delar av landet. Resultatet tyder på att det skiljer sig åt rejält bland annat vad gäller antalet olika avgifter som är kopplade till hjälpmedel och vilka hjälpmedel som skrivs ut.

Tre fjärdedelar av distrikten som deltog i undersökningen uppgav att det fanns fler än tre avgifter, medan andra svarade att de hade en till två avgifter. Det bekymrar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

– Att nya avgifter knyts till hjälpmedel är bekymmersamt eftersom flera små kostnader snabbt kan bli en stor summa för den enskilde. Många med funktionsnedsättning är dessutom i behov av åtskilliga hjälpmedel för att klara sin vardag. Ofta har de en ansträngd ekonomi eftersom andelen som arbetar deltid, är arbetslösa eller lever på sjukersättning, är högre än för befolkningen i övrigt. Om utgifterna för hjälpmedel ökar kan det innebära att många inte får den hjälp de behöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Hälften av distrikten i undersökningen uppgav att det även finns skillnader mellan kommuner inom samma region vad gäller avgifter för hjälpmedel eller serviceavtal för reparation.

Två tredjedelar av de svarande angav att det i deras region finns nödvändiga hjälpmedel som inte skrivs ut. Det finns även, enligt undersökningen, skillnad mellan regionerna vad gäller huruvida de kostnader för hjälpmedel som individerna själva får stå för ingår i högkostnadsskyddet eller ej.

– Andra rapporter pekar också åt samma håll – nämligen mot att individen får ta en allt större andel av de kostnader som samhället borde ta. DHR vill därför att hjälpmedelsförsörjningen regleras i en rättighetslag, som garanterar likvärdighet i landet och ger möjlighet att överklaga beslut, säger Åsa Strahlemo.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.158