23948sdkhjf

Nytt nej till tyngdtäcken – regioner avråds från att subventionera

Ännu en gång har nyttan av tyngdtäcken bedömts – och på nytt avråds regionerna från att finansiera dem för patienter med sömnsvårigheter. "Åtgärdens effekt på tillståndet kan inte säkert bedömas men är sannolikt i bästa fall liten", skriver MTP-rådet i en uppdaterad rekommendation.

Beskedet innebär att regionerna även i fortsättningen får rådet att avstå från att förskriva tyngdtäcken inom den offenligt finansierade vården, och att endast finansiera användningen inom ramen för vetenskapliga studier.

Dessutom anser MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) att man bör fasa ut pågående användning och förskrivning av tyngdtäcken som finansieras med skattemedel.

Ställningstagandet är inte okontroversiellt. I en rapport från Sveriges arbetsterapeuter för två år sedan framgick att många av förbundets medlemmar var oroliga över konsekvenserna om de inte längre kunde förskriva tyngdtäcken, som Medtech Magazine tidigare rapporterat. Kritiken gick bland annat ut på att många av de som skulle drabbas har komplex problematik som neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med psykisk ohälsa av olika slag. 

I sin motivering skriver MTP-rådet bland annat att svårigheten hos tillståndet det vill säga sömnbesvären är låg, och att kostnaden för tyngdtäckena inte motsvaras av någon mätbar klinisk effekt.

Man betonar samtidigt att rekommendation gäller finansiering med offentliga medel, inte användningen av tyngdtäcken i sig.

"För de individer som upplever att produkten fungerar väl kan egenfinansiering vara lämplig eftersom tillståndets svårighetsgrad är låg. Individen kan själv anses ha tillräcklig kunskap för att bedöma nyttan av produkten. Kostnaden, för ett tyngdtäcke, är för de flesta överkomlig, förutsatt att de mest kostsamma varianterna av tyngdtäcken på marknaden inte väljs", skriver rådet.

Rutinerna för förskrivning och ersättning har varierat markant mellan olika regioner. I Region Stockholm låg, enligt skrivelsen, snittkostnaden per förskrivet tyngdtäcke på runt 6 000 kronor 2019, och den totala förskrivningskostnaden i regionen var 33,5 miljoner.

Artikeln är en del av vårt tema om Fokus Hjälpmedel.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125