23948sdkhjf

Kritik mot MTP-rådet i ny rapport om tyngdtäcken

I en rapport från Sveriges arbetsterapeuter framgår att många arbetsterapeuter är oroliga för konsekvenserna om de inte längre kan förskriva tyngdtäcken.

I oktober gick SKR:s Medicintekniska produktråd, MTP-rådet, ut med en rekommendation till alla regioner att inte subventionera förskrivning av tyngdtäcken. MTP-rådet ansåg att det inte finns tillräckligt med evidens för att tyngdtäcken skulle ha en tydlig patientnytta. Beslutet väckte mycket kritik, bland annat från Sveriges arbetsterapeuter.

Sveriges arbetsterapeuter genomförde en enkätundersökning i december 2020 för att ta reda på vilka erfarenheter arbetsterapeuter har av att förskriva tyngdtäcken. Enkäten besvarades av 2400 arbetsterapeuter varav 70 procent hade förskrivit tyngdtäcken det senaste året.

I rapporten anser 93 procent av de förskrivande arbetsterapeuterna att det skulle bli svårt för patienten att välja rätt tyngdtäcke om förskrivningsrätten försvinner. 85 procent ansåg att det skulle bli svårt för patienten att finansiera ett tyngdtäcke och sju av tio ser det som svårt för en patient eller brukare att genomföra köpet på egen hand. Resultaten visar också att förskrivning av tyngdtäcken är en process som tar tid, vanligen tre till elva veckor fördelat på två till fem vårdtillfällen. Förskrivningen är en komplex process och lämpar sig inte för egenvård enligt rapporten.

Resultaten befäster den argumentationen som vi har haft tidigare om att MTP-rådet inte har tagit hänsyn till den större bilden av de konsekvenser som borttagandet av tyngdtäcken innebär. Det är ju inte vem som helst som får tyngdtäcken utan det är personer som har en komplex problematik som neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med psykisk ohälsa av olika slag. Det är viktigt att se att det är en grupp som redan tillhör de utsatta grupperna i samhället, säger Ida Kåhlin till MedTech Magazine.

Ida Kåhlin anser att det saknas en mer omfattanda konsekvens- och lägesnanalys över förskrivning av tyngdtäcken.  

Vi tycker att MTP- rådet har gjort en snäv bedömning när de bestämmer sig för om en produkt ska förskrivas uteslutande på ett väldigt litet antal randomiserade kontrollerade studier och inte alls tagit hänsyn till andra typer av studier som finns och inrapporterade subjektiva resultat. De har inte heller tagit hänsyn till den beprövade erfarenhet som finns hos arbetsterapeuter, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter.

Regionerna kan kan själva bestämma om de väljer att förskriva tyngdtäcken trots MTP-rådets rekommendation.

– En del regioner har följt MTP-rådets beslut så snabbt att arbetsterapeuter som hade pågående förskrivningsärenden avslutades. Både region Jämtland Härjedalen och Västernorrland avslutade förskrivningar efter MTP-rådets beslut. Stockholm hade redan avslutat innan.

Sveriges arbetsterapeuter anser att regeringen ska ge ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram statistik och nationella riktlinjer för att skapa en hållbar och jämlik hjälpmedelsförsörjning för att motverka skillnader mellan olika regioner när det kommer till kriterier, produkter och pris.

– Det är första ången i Sveriges historia som det görs en avrådan på ett hjälpmedel och då känns det ännu viktigare att den här processen går rätt till och att det sker en omfattande analys av situationen. MTP-rådet har tydliggjort att processen kommer att se annorlunda ut framöver.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109