23948sdkhjf

SRF: Kommunerna bör stärka sin kompetens om synnedsättning

Syncentralernas rehabilitering behöver stärkas även när det gäller träning i orientering och förflyttning. Det är en av slutsatserna i en rapport från Synskadades Riksförbund, SRF.

Novus har på uppdrag Synskadades Riksförbund genomfört telefonintervjuer med drygt 600 av SRF:s medlemmar i mars och april i år. Fokus för undersökningen har varit de äldre medlemmarnas livsvillkor.

Rapporten som förbundet publicerat pekar på att äldre personer med synnedsättning möter större svårigheter i vardagen än andra. Bland annat är det fler som bedömer sin allmänna hälsa som dålig jämfört med hur det ser ut i befolkningen i stort. Rapporten pekar också på att personer med synnedsättning använder internet mindre och har sämre rörelsemöjligheter än andra. Även fallskador verkar vara vanligare bland äldre med nedsatt syn än bland andra äldre och ekonomin är generellt sämre.

– Situationen är upprörande. Ska man riskera att marginaliseras och bli utstött från samhällets gemenskap på grund av en synskada? Sverige måste kunna möjliggöra ett värdigt liv för äldre med synnedsättning, säger Niklas Mattsson förbundsordförande för Synskadades Riksförbund i ett pressmeddelande.

SRF framhåller flera satsningar som nödvändiga, bland annat att syncentralernas rehabilitering behöver stärkas och att kommunerna behöver stärka sin kompetens inom området och aktivt förebygga isolering och ensamhet bland personer med synnedsättning. "De kommuner som redan har syn- och hörselinstruktörer anställda bör tjäna som bra förebilder", skriver SRF i rapporten.

Enligt uppgifter från SCB finns det cirka 60 000 personer i Sverige över 65 år som upplever att de har stora synsvårigheter.

Läs rapporten:

Livsvillkoren för äldre med synnedsättning

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082