23948sdkhjf

”Man kan aldrig slappna av”

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm och ordförande för Medtechlabs berättar om sin karriär och utmaningarna i sina nuvarande roller.

I oktober utsågs Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm, till ordförande för forskningscentret Medtechlabs. I grunden är hon psykiater och hon är i dagsläget adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet, KI.

Kärleken till forskningen har gått som en röd tråd genom karriären. År 1980 skrev hon in sig på läkarprogrammet vid Uppsala universitet och under studierna gick hon sedan över till KI. Hon bestämde sig för att specialisera sig inom psykiatri, ett ämne där det för tillfället inte bedrevs särskilt mycket forskning.

Det resulterade i en avhandling om hur man bedömer barn i vittnesprocesser. Efter disputationen fortsatte Clara Hellner sin forskning kring förhörsmetoder och hon höll i utbildningar om att förhöra barn för polisen. Vid sidan om forskningen blev hon alltmer engagerad i olika universitetsfrågor och mellan åren 2008-2011 var hon dekan för forskning vid KI. Genom den rollen tog hon dessutom plats i ledningsgruppen och under sin tid där blev hon docent.

Clara Hellner var med och startade upp Centrum för psykiatriforskning, landets största forskningscentrum inom klinisk psykiatri, som drivs av KI tillsammans med Region Stockholm. Där tog hon plats som verksamhetschef år 2011, efter sin tid i KI:s ledningsgrupp.

Jag var där i sex år, samtidigt som jag forskade på deltid, berättar Clara Hellner.

År 2016 blev Clara Hellner adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på KI. Forskningen kretsar nu kring självskadebeteende, suicidalitet, antidepressiva läkemedel, med mera. I en nyligen genomförd klinisk studie, som i skrivande stund analyseras, utvärderas en ny digital behandlingsmodell mot självskadebeteende hos tonåringar.

Vid sidan om sin egen forskning var Clara Hellner forsknings- och utvecklingsdirektör inom psykiatri och primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde i två år och i juni blev hon forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm.

Jag arbetar bland annat med universitetssamverkan. Jag medverkar i gemensamma centrumbildningar som Medtechlabs och jobbar i nationella nätverk, som Biobank Sverige och nätverket för Alf-utlysningar. Jag ansvarar dessutom för utlysningarna av regionala forskningsoch innovationsmedel.

Region Stockholm driver två projekt som är specifika för life science, som Clara Hellner är ansvarig för. Ett av dem är Stockholm Life Tech, där målet är att hjälpa små- och medelstora bolag inom sektorn att växa. Det andra, Stockholm Life Scale Up, drivs av regionen tillsammans med KI-bolaget KI Innovations. Genom det kan små- och medelstora företag ansöka om medel till sin verksamhet.

Tillsammans med patientföreningar, företag och universitet har Region Stockholm tagit fram ett förslag till en ny life science-strategi för regionen.

– Strategin är nu på remiss men när den är klar ska vi jobba hårt för att uppnå målen med den, säger hon.

Clara Hellners målsättning är att underlätta för olika aktörer att ta sig in i svensk och i synnerhet Stockholmsbaserad life science.

– I Stockholm har vi ett komplext vårdlandskap och jag vill underlätta för dem som söker sig hit. När man till exempel ska göra en klinisk studie, ska det vara lätt att veta vilken väg man ska ta för att kunna rekrytera patienter till den. Det ska vara lätt att göra rätt!

Hon menar att Stockholm är en stark forskningsregion men att det samtidigt är viktigt att arbeta proaktivt för att fortsätta vara det.

– Man kan aldrig slappna av. Vi måste se till att allt fungerar som det ska och se vad vi kan göra mot de problem som uppkommer. År 2020 fanns det exempelvis ett problem med att vissa forskare inte kunde utnyttja sina forskningsmedel på grund av pandemin och tillsammans med andra FoU-direktörer från hela landet jobbade vi för att de skulle få behålla sina pengar även efter årsskiftet. Det har löst sig nu.

Två stora trender som Clara Hellner ser inom life science och sjukvård på regional likväl som nationell nivå är satsningar inom precisionsmedicin och hälsodata.

– När det gäller precisionsmedicin så är min roll att vara facilitator – att förstå vad regionen behöver och vilka hinder som finns.

– Hälsodata kan besvara många av våra frågor men det medför också många utmaningar. Det finns mycket som kan göras men rent juridiskt är det svårt ibland. Som region ser vi nu över vad som kan och bör göras.

Förutom rollen på Region Stockholm är Clara Hellner sedan oktober dessutom ordförande för det tvärvetenskapliga forskningscentret Medtechlabs som är ett samarbete mellan Karolinska institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm.

– När jag tog över ordföranderollen var Medtechlabs redan en välfungerande organisation med många kompetenta personer så min roll var att ta över taktpinnen och se till att centret får leva vidare och frodas. Som namnet antyder ligger Medtechlabs fokus på medicinteknik och ett par exempel på pågående projekt vid centret är behandling av inflammatoriska tillstånd genom elektrisk stimulering av vagusnerven samt användning av röntgenmetoden Spectral CT, dels för diagnostik och dels för behandling av hjärtkärlsjukdomar.

– Som psykiater jobbar man inte så mycket med medicinteknik så det är stimulerande att komma in i annan värld, där man jobbar med något konkret. Jag har dock jobbat en del med imaging och man har redan nu nått helt andra nivåer inom bilddiagnostiken än vad någon kunde ana när jag läste medicin. Att vara med och se utvecklingen på nära håll är en väldigt privilegierad roll.

Vad är det mest spännande som du gjort hittills i din karriär?

– Det är svårt att säga men det allra roligaste var att vara med och bygga upp Centrum för psykiatriforskning och att få se dess utveckling fram till idag. Forskningen inom psykiatri har blivit så mycket bättre sedan jag var student. Forskarvärlden är fantastisk att arbeta i bland annat för att man jobbar tillsammans över åldersgränser, nationsgränser och identitetsgränser och det som håller allting samman är att det finns ett gemensamt driv. Att se hur unga forskare tar sig fram, växer och utvecklas är väldigt roligt.

Vad har inte gått bra?

– Massor, men jag är inte den som grottar ned sig i det. Man lär sig saker hela tiden och går vidare. Om jag hade börjat om min karriär idag så hade jag blivit psykiater igen men jag hade börjat forska tidigare.

Vad planerar du att göra i framtiden?

– Jag är 62 år så jag går i pension om några år men fram till dess vill jag vara med och bidra så mycket jag kan innan jag lämnar över till någon ny.

Fakta

CLARA HELLNER

Ålder: 62

Yrke: Barn- och ungdomspsykiater, adj.professor vid Karolinska Institutet, forskningsoch innovationsdirektör i Region Stockholm, ordförande Medtechlabs.

Utbildning: Läkare

Senaste boken du läste: Tritonius av Kjell Westö

Senaste serien du såg: The Crown

Vad tycker du om att göra? När jag är ledig vill jag göra praktiska saker och undvika datorn. Bland annat tycker jag om att sticka, sy (allt handarbete), jobba i trädgården och enklare snickeri. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078