23948sdkhjf

Investeringarna ökar kraftigt i svensk medtech

De senaste två åren har investeringarna i svensk medtech ökat med 235 procent, enligt en rapport.

Det finns en stor vilja i att investera i svenska bolag inom life science och medtech. Det visar en genomgång som Paues Åberg Communications har gjort baserat på nyemissioner i bolag verksamma inom läkemedel och medtech.

I medtech-branschen ökade investeringarna mellan år 2018 och 2019 med 62 procent (motsvarande 3,1 miljarder kronor). Ökningen var ännu större följande år, 109 procent, motsvarande, 6,6 miljarder kronor. Mellan 2018 och 2020 blev skedde en total ökning med 235 procent. I life science och hälsobranschen var ökningen inte lika stor. Mellan 2018 och 2109 ökade antalet nyemissioner med 11 procent (7 miljarder kronor) och med 49 procent mellan år 2019 och 2020 (10,5 miljarder kronor).

Carolin Wiken, partner på Paues Åberg Communications, anser att det finns flera skäl till att det skett en så stor i ökning i investeringar inom medtech.

– Många ser behovet av nya innovationer inom hälsovården i kölvattnet av pandemin, ett annat är att de regulatoriska myndigheterna under senare tid i sina riktlinjer i allt större utsträckning satt krav på införandet av medicinteknik i behandlingarna. Ett tredje skäl är att marknaden idag är mer global och att du därmed kan nå ut på fler marknader snabbare, säger Carolin Wiken till MedTech Magazine.

Som exempel på några intressanta trender inom medicinteknik nämner Carolin Wiken bioinformatik och AI och vad de kan göra för till exempel bilddiagnostik och behandlingsresultatet vid kirurgi eller strålning, digital övervakning av patienter under narkos och utvecklingen av avancerad diagnostik vid allvarliga sjukdomstillstånd.

– Fasligt spännande är en gasmätningsteknologi som används för att mäta lungfunktionen i för tidigt födda barns lungor. En teknologi som har många tänkbara användningsområden eftersom kroppen rymmer en del håligheter som kan skapa problem. Med det sagt skulle jag gärna jobba med 3D-bioskrivning!

Vad ska medtechbolagen tänka på när de kommunicera ut sitt budskap för att ta del av den ökade investeringsviljan?

– Här handlar det i första hand om att utveckla sin bolagsberättelse till att bli begriplig och tydlig. Allt för många bolag fastnar allt för djupt i vetenskapen och tekniken när de kommunicerar. Dessutom måste man sätta in kommunikationen i ett sammanhang så att den skapar en klangbotten hos mottagaren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.081