23948sdkhjf

Region Skåne inför nytt vårdsystem

Det nya vårdsystemet, SDV, innebär ett enhetligt journalsystem för både vårdpersonal och patienter.

Region Skåne inför ett nytt digitalt vårdsystem som knyter samman privata och offentliga vårdgivare i hela regionen med ett gemensamt arbetssätt och endast en journal per patient.

– Journalsystemet innebär att vi får en journal, en läkemedelslista och en inloggning. Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården. Detta är vi först i Sverige med att göra, säger Linn Kennedy, programchef i SDV, till MedTech Magazine.

Med ett gemensamt system och bättre digitala verktyg ska det bli lättare att få kontakt med vården, som också ska kunna planera sin verksamhet bättre. Med enhetliga arbetssätt blir vården mer jämlik för alla och det blir enklare för medarbetarna.

– När patienten ser mer av sin information kan hen bättre följa sin väg genom vården och vara mer delaktig i sin vård. Med ett system och en enda journal behöver patienten inte upprepa sig så mycket, och vi får minskad dubbeldokumentation och ökad kvalitet på informationen. Med bättre underlag kan vi se mönster, både för varje patient och för större grupper, och då kan sjukdomar förebyggas.

– En nackdel är att enstaka subsystem för specialiteter plockas bort, vilken kan upplevas som en försämring av enskilda medarbetare.

Det nya systemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården i Skåne och det kommer också fungera som ett beslutsstöd för vårdens medarbetare.

– En åtgärd, till exempel provtagning, läggs in i systemet som en ordination och kan i sin tur trigga en aktivitet hos en medarbetare.

Borde vi ha ett gemensamt journalsystem i hela Sverige?

– Det är en mycket bra fråga, men ingen som vi kan svara på i projektet. Men vi kan se att hälso- och sjukvården får en mycket bättre förmåga att skicka och ta emot data från övriga regioner i takt med att nya lösningar väljs runt om i landet, bara utifrån att moderna system införs.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156