23948sdkhjf

Efterlyser nya riktlinjer för vård av skör äldregrupp

Ökad samsjuklighet men svårare att diagnosticera, övermedicinering och större vårdbehov – ny avhandling belyser behovet av specifika riktlinjer för vård av äldre med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

I en ny avhandling har Nadia El Mrayyan, psykiatrisjuksköterska och doktorand vid Lunds universitet, jämfört samsjuklighet, nyttjande av vård och läkemedelsanvändning mellan två olika grupper av äldre. Samtliga led av affektiv sjukdom som depression och bipolär sjukdom och ångestsjukdom men patienterna i den ena gruppen hade dessutom en intellektuell funktionsnedsättning.

– Vi har velat undersöka samsjuklighet, nyttjande av vård, läkemedelsanvändning samt ringa in vilka sociala stödinsatser som gruppens speciella skörhet kräver. I alla dessa delar har mönstren visat sig se olika ut för gruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning respektive gruppen utan, kommenterar Nadia El Mrayyan i ett pressmeddelande.

Resultaten visade bland annat att den grupp som hade intellektuell funktionsnedsättning, IF, löpte högre risk för samsjuklighet än gruppen utan. Det gällde bland annat en ökad risk för psykisk ohälsa utöver affektiv- och ångestsjukdom. Det visade sig dessutom vara svårare att diagnosticera denna grupp.

– Om patienten dessutom har svårt att själv kommunicera sina besvär blir det en ännu större utmaning att ställa diagnos, kommenterar Nadia El Mrayyan.

Gruppen med IF löpte även en ökad risk för fysisk samsjuklighet, som fallskador och epilepsi. De stod dessutom för fler oplanerade vårdbesök och hade oftare behov av slutenvård. 

Samtidigt som de är mer svårdiagnosticerade får gruppen med intellektuell funktionsnedsättning oftare ångestdämpande och antidepressiva medicinering än motsvarande grupp utan IF – och detta kan vara trots att de saknar diagnosticerad depression. 

– Vi ser att beteendeproblematik i kombination med IF av måttlig till svår grad är kopplat till ökad förskrivning av ångestdämpande läkemedel, säger Nadia El Mrayyan.

Hon menar att omsorgspersonalen på boenden med särskild service eller daglig verksamhet har en viktig roll i att identifiera de äldres behov.

– Det är de som kan fånga upp ett ändrat beteende och mående och kanske se vad som utlöst det.

Hon tillägger att det blir allt fler äldre med IF runtom i världen och att det därför är viktigt att veta hur de ska behandlas på bästa sätt.

– Mina resultat visar på ett stort behov av specifika riktlinjer för äldre med IF och psykisk ohälsa. Det behövs bättre redskap för att övervaka hälsan, och särskilt utformade vårdprogram. Jag ser också behov av ett resurscenter med samlad kompetens inom vård av äldre med IF och psykisk sjukdom.

Nadia El Mrayyan försvarar sin avhandling den 11 december 2020 vid Lunds universitet. Läs den här: 
Older people with intellectual disability and affective and anxiety disorders: Comorbidities, healthcare utilisation, pharmacotherapy and frailty factors requiring support and social services

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125