23948sdkhjf

AI kan minska utbrändheten hos läkare

”Toleransen för att vänta på ineffektiva administrativa processer finns inte längre”, skriver Frederik Brabant, Nuance.

Pandemin har kraftigt ökat arbetsbördan för anställda inom sjukvården. För att undvika att vårdpersonal blir utbränd bör digitaliseringen av sjukvården snabbas på ytterligare, där artificiell intelligens, AI, ökar effektiviteten.

Coronapandemin har haft stor inverkan på flera aspekter av sjuk- och hälsovården. Andelen utbränd vårdpersonal, har ökat till följd av tung administration och kraftigt ökad arbetsbelastning. Men den har också snabbat på digitaliseringen. I exempelvis Storbritannien skedde bara ett av tio läkarbesök digitalt före pandemin. Sedan dess har man sett ett snabbt skifte mot fler digitala läkarbesök. Detta sparar också tid för patienter som slipper restid till och från läkarbesöken.

Även om digitala läkarbesök delvis sker för att följa riktlinjer kring fysisk distansering är det rimligt att räkna med att de kommer fortsätta även efter pandemin, med tanke på effektivitetsvinster. Men det är viktigt att effektiviseringen av sjukvården inte stannar där. För läkare innebär rätt digitala verktyg och mer innovation att de kan ägna mer tid till att ge vård och mindre tid åt administrativa uppgifter.

Det finns redan idag tekniker som innebär enklare patientdokumentation. Ett exempel är AI-baserad taligenkänning. Både vid fysiska och digitala läkarbesök underlättar det för läkare att fokusera mer på patienterna, för att exempelvis kunna vara mer uppmärksam på deras kroppsspråk. Digital dokumentering och journalskrivning underlättar kraftigt läkares arbetsbörda. En undersökning vi nyligen gjort i Australien visar att läkarna använder upp till hälften av sin arbetstid till dokumentation.

I Australien upplever omkring en tredjedel av läkarna höga nivåer av mental utmattning. Hög arbetsbelastning och en obalans mellan arbete och fritid är viktiga orsaker, enligt en undersökning av Roy Morgan Research.

I Sverige upplevde cirka 65 procent av läkarna arbetet som mycket eller oerhört stressigt redan före pandemiutbrottet, enligt den internationella undersökningen International Health Policy Survey från förra året. De svenska läkarna var de som upplevde mest stress enligt undersökningen, där elva industrinationer ingick. De var dessutom minst nöjda med sin arbetsbelastning och den tid de kan spendera på varje patient.

Vid organisationen Healthcare Information and Management Systems Societys, HIMSS, digitala möte i Europa i september diskuterades hur teknik kan förebygga och hantera utbrändhet bland anställda inom sjukvården. Fredrik Jonsson, kliniskt ansvarig för utrullning av Skånes digitala vårdmiljö, berättade att hans team undersöker hur AI kan användas för att både förhindra utbrändhet och förbättra kvaliteten på data.

Dokumentation med rösten är upp till 45 procent snabbare än att skriva in uppgifter manuellt och läkarna får med upp till 20 procent mer relevant information vid dokumentationen. AI-baserade taligenkänningslösningar kan underlätta arbetsbördan för svenska läkare både vid digitala och fysiska möten med patienter – med exempelvis enklare dokumentering och journalskrivning som följd.

AI ser ut att ha goda möjligheter att kraftigt minska den administrativa bördan för läkare och även minska risken för att viktiga detaljer utelämnas vid dokumentation. Förutom att AI kan ifrågasätta vad som dokumenteras, kommer det också sannolikt att bli ett allt viktigare hjälpmedel för att hjälpa till att ställa diagnoser.

Många svenska patienter ställer allt högre krav på att patientjournalen snabbt ska finnas tillgänglig på Vårdguidens webbplats 1177, för att kunna ha kontroll på sin egen patientinformation. Det är även otroligt viktigt att andra vårdgivande enheter snabbt får uppdaterad patientinformation tillgänglig, för att kunna förbättra kvaliteten på den fortsatta vården av patienten. 

Dessa ökade krav på snabbhet skapar förstås ytterligare stress hos vårdpersonal att se till att dokumentationen blir klar och tillgänglig direkt. Toleransen för att vänta på ineffektiva administrativa processer finns inte längre.

Text: Frederik Brabant, Chief Medical Information Officer på Nuance.

Artikeln är en del av vårt tema om Opinion.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095