23948sdkhjf

Tillfälliga tillstånd för skyddsutrustning förlängs

Personlig skyddsutrustning utan CE-märkning får användas hela 2021.

Som en följd av covid-19-pandemin utfärdade EU-kommissionen under våren en rekommendation som öppnade upp för möjligheten att använda personlig skyddsutrustning utan CE-märkning inom bland annat hälso- och sjukvården. 

Regeringen gav Arbetsmiljöverket i uppdrag att införa en tillståndsprocess för att bedöma kvaliteten på personlig skyddsutrustning utan CE-märkning och utfärda tillfälliga tillstånd för denna. För att få ett sådant tillstånd måste skyddsutrustningen utvärderas av ett anmält organ, men testerna är inte lika omfattande som när en produkt ska CE-märkas.

Tiden har nu gått men covid-19 finns kvar och smittspridningen pågår fortfarande. Därför har Arbetsmiljöverket fattat beslut om att de tillfälliga tillstånd som ursprungligen skulle ha gällt fram till 31 december i år förlängs till 31 december 2021. I de nya föreskrifterna från myndigheten framkommer även bland annat att:

  • Möjligheten för tillverkare, importörer och distributörer att söka tillfälliga tillstånd för att tillverka, importera eller distribuera personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt till vård och omsorg förlängs till och med 30 juni 2021.
  • De som redan har ett tillfälligt tillstånd kan fortsätta tillverka, importera eller distribuera sin produkt till och med 30 juni 2021, under förutsättning att det gäller samma produkt, parti (batch) och antal som tidigare. I annat fall får man ansöka om ett nytt tillstånd.
  • Undantaget för Försvarsmakten, Polismyndigheten, andra som upprätthåller allmän ordning samt hälso- och sjukvårdspersonalen att använda Skyddsmask 90, förlängs till och med 30 juni 2021. 

– Vi är fortfarande mitt i en pandemi och spridningen av det virus som orsakar covid-19 pågår alltjämt. Därför är det viktigt att vi kan bidra till att säkerställa en god tillgång på personlig skyddsutrustning för vård, omsorg och andra som arbetar med att begränsa smittspridningen, säger Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

De nya föreskrifterna gäller för personer som arbetar inom bland annat hälso- och sjukvården, äldreomsorg och hemtjänst.

Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna och på så vis avgöra vilka skyddsåtgärder och vilken personlig skyddsutrustning som behövs. Arbetsgivaren måste dessutom säkerställa tillgången till skyddsutrustning, att det är rätt utrustning för ändamålet och att den lever upp till hälso- och säkerhetskraven för personlig skyddsutrustning i EU:s förordning 2016/425.

Om Kommissionens rekommendation ligger kvar får arbetsgivare låta arbetstagare använda personlig skyddsutrustning som har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket även efter att de nya föreskrifterna har upphört att gälla den 30 juni 2021. Som längst får utrustningen dock användas till och med den 31 december 2021, men endast om den köpts in senast den 30 juni 2021 och om sista förbrukningsdag inte har passerat.

Arbetsmiljöverkets uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 löper fram till och med 30 juni 2021. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156