23948sdkhjf

En av fyra har hälsobesvär av jobbet – ”samma nivå som före pandemin”

Enligt en undersökning, genomförd på uppdrag av Arbetsmiljöverket under 2022, visar att var fjärde person som arbetar hade hälsobesvär på grund av jobbet. 

De vanligaste symptomen uppgavs vara trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen. 

De som arbetade hemifrån helt eller delvis sa sig i mindre utsträckning uppleva hälsobesvär.

I Arbetsmiljöverkets undersökning fick sysselsatta svara på om de upplevde besvär med hälsan som kunde kopplas till jobbet. 25 procent, motsvarande 1,3 miljoner sysselsatta, uppgav att de hade hälsobesvär av arbetet 2022. 

Det kan jämföras med 32 procent år 2020. Minskningen beror på att färre drabbats av pandemirelaterade besvär som smitta på jobbet, skriver Arbetsmiljöverket.

– Vi är tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Den vanligaste orsaken till hälsobesvär av arbetet är, liksom tidigare, för hög arbetsbelastning. Det gäller oavsett kön, ålder eller inkomst. Det är allvarligt eftersom för hög arbetsbelastning på sikt kan leda till stress och svår sjukdom, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Var tredje person med arbetsorsakade besvär uppger att de varit frånvarande från jobbet på grund av besvären. 

Trötthet, ont i kroppen, värk i nacke, axel, arm, sömnstörningar, huvudvärk, oro eller ångest är de vanligaste hälsobesvären som orsakats av arbetet. 

Yngre personer upplever i högre utsträckning oro eller ångest, medan problem med nacke, arm och hörsel ökar med stigande ålder.

Fler kvinnor än män uppger att de har besvär med hälsan kopplat till arbetet som beror på andra förhållanden än olyckor, 28 procent av kvinnorna jämfört med 18 procent av männen.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078