23948sdkhjf

Kenni Ramsell: Både moln och edge ger bättre sjukvård

Edgeteknik har stor potential för sjukvården, eftersom den ger lösningar på problem som finns med molnteknik. Allra viktigast är att kombinera edge- och molnlösningar på smarta sätt, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.

Sjukvården har sedan länge anammat molnlösningar, även om omfattningen varierar i olika länder. I till exempel Sverige finns det en del begränsningar i form av lagstiftning, men trenden mot ökad molnanvändning gäller även här. Enligt Cision beräknas marknaden för molnlösningar till sjukvården i Europa vara värd 44 miljarder pund, cirka 510 miljarder kronor, 2025.

Molnmigreringen har tagit ytterligare fart under coronapandemin. Det beror på allt från virtuella läkarbesök och personal som jobbar på distans, till behovet av att lagra data om sjukvård för att möjliggöra snabb dataanalys. Det är ingen överdrift att säga att molnteknik har underlättat för sjukhus, vårdföretag, forskare och patienter, globalt sett.

Samtidigt som molnanvändningen ökar diskuteras ny teknik som edgelösningar, alltså att flytta ut beräkningskraft och datahantering till enheter i kanten av nätverken, i stället för att skicka data för bearbetning till datacenter. Ett exempel på edgelösningar är IoT-installationer.

Ibland nämns ett motsatsförhållande mellan molnlösningar och edgelösningar. Vissa hävdar att edgelösningar kommer att ersätta molnlösningar, men det är inte sant. Det finns plats för och behov av båda, även inom sjukvården.

Men det finns exempel på när edgelösningar är att föredra, jämfört med centraliserade molnlösningar. Ett exempel är fjärrdiagnostik, med krav på korta fördröjningar för kommunikation. Här följer exempel på fördelar med edgeteknik:

Minska belastningen på nätverken

Den stora skillnaden mellan molnteknik och edgeteknik är var och hur bearbetning av data sker. I molnlösningar lagras och bearbetas data på en central plats, vanligtvis ett datacenter. I edgelösningar sker lagring och bearbetning nära datakällorna, till exempel nära sensorer i en IoT-lösning.

Det här innebär att molnlösningar ställer höga krav på nätverkskapacitet, eftersom all data som ska bearbetas måste skickas till en central plats. I en edgelösning kan de stora mängderna rådata hanteras nära sina källor och sedan behöver bara de data som behövs för vidare användning, till exempel larm, resultat av beräkningar och summeringar, skickas.

En fördel med att börja använda edgeteknik är att man inte behöver ersätta all gammal infrastruktur, utan kan lägga till edgedelarna till den befintliga infrastrukturen.

Minska fördröjningarna

Alla dataöverföringar som krävs med molnlösningar tar tid, vilket kan vara oacceptabelt för vissa sjukvårdstillämpningar, som fjärroperationer och rådgivning vid akuta tillbud. Med edgelösningar kan fördröjningar (latency) minskas, eftersom inte lika mycket data behöver överföras.

Öka den personliga integriteten

Ett hinder mot molnlösningar i sjukvården är oviljan att föra ut känsliga data om individer från vårdorganisationer som sjukhus. Dessutom kan det vara olagligt att skicka data utomlands, vilket ofta blir nödvändigt med molnlösningar eftersom molnföretagens datacenter kan finnas lite var som helst. Det gäller speciellt om man vill sänka kostnader, eftersom molntjänster med garanterad lagring på ett visst ställe tenderar att kosta mer. Molnlösningar har också en del säkerhetsproblem som bland annat kommer sig av att data överförs.

Med edgelösningar kan man garantera var data lagras och hanteras, och mängden dataöverföringar blir mindre. Det ökar säkerheten och förbättrar den personliga integriteten, samt gör det enklare att följa lagstiftning om var och hur data får hanteras.

Artikeln är en del av vårt tema om Opinion.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079