23948sdkhjf

Cancer missas i primärvården

Den digitala utvecklingen inom primärvården är på efterkälken och personalen får inte rätt förutsättningar för att upptäcka cancer. Det konstaterar Cancerfonden i en ny rapport.

- Fler kan botas eller leva längre med god livskvalitet om vården blir snabbare på att upptäcka cancer hos patienter, men bristande kompetensutveckling och arbetsmiljö har lett till problem när primärvården möter patienter med cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Den digitala utvecklingen inom primärvården är på efterkälken. Det finns behov av fungerande digital infrastruktur som kan ge primärvårdens personal lättillgänglig och relevant information om patienter. 

- Det behövs mer handfast styrning från regeringen om vi ska skapa en effektiv digitalisering av vården, i dag är ansvaret alldeles för utspritt vilket har lett till att Sverige inte har ett journalsystem som ser till patientens hela vårdsituation, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare.

*Regionerna måste säkra regelbundna utbildningsinsatser för att öka primärvårdspersonalens kompentens inom tidig upptäckt av cancer.

*Stödet för utveckling och införande av digital infrastruktur, som kvalitetsregister och digital vårdinformation, måste förstärkas.

*Säkrad forskningstid och karriär- och lönestrukturer som lockar till forskning i primärvården måste inrättas för att öka kunskapen kring cancerdiagnosticering inom primärvården

*Starkare nationell styrning. Systemet med 21 självstyrande regioner står i vägen för att effektivt utveckla cancervård i takt med att ny teknik utvecklas. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109