23948sdkhjf

Spel hjälper barn att kommunicera

”Barnen upplever att samtalet blir mer begripligt, eftersom de vet varför personalen ställer frågorna som de redan har svarat på i spelet.”

Genom spel ska barn som lever med kronisk sjukdom eller funktionsvariation bli mer delaktiga i viktiga beslut som rör den egna hälsan och livssituationen. Det är förhoppningen med ett nytt dataspel som har tagits fram av forskare vid Högskolan i Halmstad, i nära samarbete med barn.

Syftet med dataspelet är att leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen, som vid årsskiftet blev en del av svensk lagstiftning. Enligt den ska alla barn ha rätt att bli lyssnade på och vara med och ta aktiva beslut som påverkar den egna livssituationen.

– Det finns stort behov av att skapa evidensbaserade sätt att arbeta med barns delaktighet, och för detta behövs ett förändrat arbetssätt inom forskningen och vården, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Jens Nygren, professor i hälsoinnovation och Ingrid Larsson, docent i omvårdnad, ingår Petra Svedberg i forskargruppen som har tagit fram det nya dataspelet. Förhoppningen är att det ska bli ett verktyg som hjälper barn att kommunicera om sin egen vård.

I spelet får barnet anta skepnaden av en valfri avatar och spela sig genom olika världar. Samtidigt besvaras frågor i spelet om vad barnet tycker, känner och vill. Tanken är att det ska fungera som ett digitalt verktyg som hjälper barnet att bearbeta och kommunicera sina tankar och känslor.

När spelet är avslutat skapas två rapporter: en till barnet och en till vårdpersonalen. Dessa följs upp med samtal som utgår från barnets rapport och perspektiv och som ligger till grund i planeringen av vård- och habiliteringsinsatser.

Målet är att barnet ska få bättre behandling och en bättre vardag.

– Barnen är vana vid fiktiva karaktärer, och i spelet styr de själva när de vill svara. Barnen upplever att samtalet blir mer begripligt, eftersom de vet varför personalen ställer frågorna som de redan har svarat på i spelet. Barnens föräldrar säger att det med hjälp av spelet kommer fram saker som de inte hade en aning om, sådant som familjen kanske inte har kunnat prata om hemma heller, säger Ingrid Larsson.

Forskarna har också tagit fram implementeringsstrategier för att stödja införandet av ett förändrat arbetssätt inom vården med barns delaktighet som en viktig grund.

– En stor utmaning i dag är att implementera nya arbetssätt i vården. Vi har sett att om ett arbetssätt ska förändras måste det ligga väl i linje med verksamhetens visioner, intentioner och målbilder. Det ska finnas ett intresse hos personalen och förändringen ska vara förankrad i ledningen. Vår studie är viktig, sedan tidigare finns endast få interventionsstudier där man på vetenskaplig grund har infört förändringar och följt upp dem, säger Jens Nygren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062