23948sdkhjf

Ny folkhälsomyndighet får stöd av SKL

SKL ställer sig i huvudsak bakom förslaget att myndighetsstrukturen inom folkhälsoområdet ska förändras. Detta genom att det bildas en ny myndighet som övertar de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitut och till en del även Socialstyrelsen har ansvar för idag.
– Förslaget med en ny myndighet är bättre än den organisation som vi har idag. Men det är olyckligt att det inte genomförs en större omorganisation av statens engagemang inom hälso- och sjukvårdsområdet, så som det föreslogs i utredningen ”Gör det enklare”, under förra året, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Förbundet skriver i sitt yttrande över departementspromemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur”, att det är viktigt att den nya organisationen för folkhälsofrågorna präglas av en helhetssyn. SKL ser en osäkerhet om hur den nya myndigheten ska kunna möta framtida utmaningar. Därför bör det, förslagsvis om tre år, göras en utvärdering om den nya myndigheten är ändamålsenlig för att tillgodose de behov som finns inom folkhälsoområdet.

SKL anser att all smittskyddsverksamhet vid Socialstyrelsen bör överföras till den nya myndigheten. Men förslaget att den nya myndigheten ska överta vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd behöver analyseras bättre.

Förbundet betonar även att den nya myndighetsstrukturen inte får inskränka på det kommunala självstyret. Dessutom bör den nya myndigheten utveckla en samverkan med kommunerna och landstingen, samtidigt som det bör övervägas om det kan inrättas ett statligt stöd till regionala stödstrukturer.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11