23948sdkhjf

EU ger stöd till uppsagda från AstraZeneca i Sverige

EU-kommissionen har nyligen betalat ut 4,3 miljoner euro för att hjälpa 700 f.d. anställda vid läkemedelsföretaget AstraZeneca i Sverige.
EU-kommissionen har nyligen betalat ut 4,3 miljoner euro för att hjälpa 700 f.d. anställda vid läkemedelsföretaget AstraZeneca i Sverige. Uppsägningarna orsakades av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen. Många utomeuropeiska länder utformar strategier för biovetenskap och industri inom områdena läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Företagen i EU har varit tvungna att anpassa sin produktion till detta. AstraZeneca har följt utvecklingen och antagit en ny FoU-strategi 2010. Strategin innebar bland annat en koncentration på färre sjukdomar, stängning av anläggningar och ett betydligt större utnyttjande av externa resurser genom entreprenad.

En öppnare handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen men kan göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att en fond skulle införas för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (s.k. globaliseringsfonden) inrättades i slutet av 2006 som ett verktyg för att visa solidaritet mellan alla de arbetstagare som gynnas av den öppnare globala marknaden och de arbetstagare som plötsligt mister sitt jobb.

EU-kommissionen betalar nu sammanlagt ut 25,3 miljoner euro till Sverige, Frankrike, Irland, Nederländerna och Spanien från globaliseringsfonden. Med hjälp av stödet ska 4 722 uppsagda arbetstagare inom en rad olika sektorer, bland annat aluminium, bredbandstjänster, metallprodukter, bygg- och anläggningsarbete, fordonstillverkning och läkemedelsindustrin, få hjälp att återgå till arbetslivet.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093