23948sdkhjf

Ledarskap och verksamhetsutveckling i vården - ny forskning får 5 miljoner

Hälsofrämjande verksamhetsutveckling och ledarskap vid organisationsförändringar i vården studeras i två nya forskningsprojekt som tillsammans får över 5 miljoner av AFA Försäkring.
Lotta Dellve, Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan, undersöker metoder för att utveckla verksamheten så att den främjar hälsan vid fem sjukhus och Johann Packendorff och Monica Lindgren, Kungliga Tekniska Högskolan, studerar hur ledarskapet påverkar arbetsmiljön i samband med organisationsförändringar.

Professor Lotta Dellve leder en studie om hur olika sätt att arbeta med förändringar påverkar medarbetarna. Vid de fem sjukhusen som ingår i studien ingår sammanlagt 1 400 medarbetare och 400 chefer. På tre av sjukhusen har man infört Lean, på de två övriga använder man andra för-ändringsmetoder. Forskarna ska studera hur så kallade förändringsledare arbetar i vården. En del i studien handlar om banden mellan olika yrkesgrupper och individer (socialt kapital), en annan om chefers förmåga att vara hälsofrämjande. AFA försäkring stödjer projektet med 2 800 000 kronor.

I projektet som leds av professor Monica Lindgren och docent Johann Packendorff ska forskare följa det arbete som pågår i två sjukhusorganisationer med att förändra organisation och verksamhet, med koppling till Lean och processtänkande. Det rör sig om förändringar med möten över organisations- och professionsgränser. Det innebär också möten mellan befintliga och nya ledarskapskulturer och hur det påverkar medarbetarna. Forskare ska också följa hur sjukhusen arbetar med att rekrytera och utveckla sina chefer och vad detta betyder för ledarskapskulturer och arbetsmiljö.

Dessa projekt är två av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078