23948sdkhjf

Mathias Uhlén får 15 miljoner till mikrobiologisk forskning

Mathias Uhlén leder ett internationellt forskningsprojekt med syftet att systematiskt kartlägga människans alla proteiner, det vill säga människans byggstenar. Nu har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utnämnt 16 framstående forskare till Wallenberg Scholars och Mathias Uhlén är en av 16 forskare som får 15 miljoner kronor för sin forskning under fem år.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utnämnt 16 framstående forskare till Wallenberg Scholars. Forskarna tilldelas 15 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år. På KTH är det Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, som tilldelas forskningspengar.

Mathias Uhlén leder ett internationellt forskningsprojekt med syftet att systematiskt kartlägga människans alla proteiner, det vill säga människans byggstenar. Målsättning är att få en grundläggande förståelse för människans biologi, men också att ta fram bättre behandlingsmetoder inom medicin, inklusive områden såsom hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner och cancer.

Projektet som involverar forskargrupper i Asien (Kina, Korea och Indien), Europa och USA har nyligen publicerat analyser motsvarande 70 procent av de proteinkodande generna hos människa.

Totalt har 12 miljoner digitaliserade mikroskopbilder analyserats, bilder som tagits fram genom ett samarbete i Sverige mellan forskargrupper vid KTH, Uppsala universitet, KI, Chalmers och Lunds universitet.

– Våra analyser visar att vi människor har väldigt få proteiner som är exklusivt närvarande i enskilda organ eller vävnader. Till vår stora förvåning så ser vi att en stor del av våra proteiner finns överallt i kroppen. Detta medför att vår förståelse av människans biologi har förändrats, men dessa rön har också stora konsekvenser för framtagande av bättre behandling för patienter, inklusive utveckling av nya läkemedel och diagnostik, säger Mathias Uhlén.

Under de närmaste tio åren kommer människans alla proteinkodande gener kunna studeras systematiskt för första gången. Dessa studier kan också kombineras med nya forskningsverktyg inom angränsande områden som genomik och proteomik, där nya analysverktyg gjort att forskningen dramatiskt förändrats.

– Jag hoppas att vi med denna nya kunskap på sikt kan uppnå en mer holistisk bild av människans biologi där samtliga proteiner kan studeras parallellt på ett systematiskt sätt, förklarar Mathias Uhlén.

I sin fortsatta forskning ska Mathias Uhlén använda kunskapen från Proteinatlasen för att studera vilka proteiner som är specifika för olika organ och vävnader, men också att utveckla bättre förståelse vad som händer när vi människor får sjukdomar, för att bättre kunna anpassa terapi för individuella patienter.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.087