23948sdkhjf

Uppsala samlar till möten om life science-forskningens samhällsnytta

I dagarna är Uppsala magnet för forskare, industriledare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Första dagen arrangeras av den brittiska tidskriften The Economist, medan SciLifeLab Uppsala är värd för konferensen dag två, med fokus på infektionssjukdomar och antibiotikaresistens.
I dagarna är Uppsala magnet för forskare, industriledare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Första dagen arrangeras av den brittiska tidskriften The Economist, medan SciLifeLab Uppsala är värd för konferensen dag två, med fokus på infektionssjukdomar och antibiotikaresistens.

I Uppsala utgör life science en stor verksamhet både inom akademisk forskning och industri. Samarbetet mellan vård, forskning och industri har varit och är betydelsefull för många företag som utvecklas här, och över hela världen används idag produkter och metoder som kommer ur dessa samarbeten.

- Att The Economist förlägger en konferens i Uppsala om hur viktigt detta samarbete är för alla parter är glädjande, men ändå inte förvånande, säger Maria Sörby, föreståndare vid SciLifeLab Uppsala.

- Vår forskning och våra samarbeten nationellt och globalt inom antibiotikaresistens är i framkant och kan komma få stor betydelse för våra möjligheter att hantera en av vår tids största samhällsutmaningar.

Efter att den 22 november ha diskuterat hur man i framtiden på bästa sätt ska lyckas överbrygga gapen mellan forskning, vård och näringsliv inom life science-området, tar SciLifeLab Uppsalas konferens avstamp i just denna fråga: Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Resistensutveckling är ett allvarligt hot mot den globala hälsan, samtidigt som utvecklingen av nya läkemedel har stora problem.

Hur man ska komma till rätta med denna problematik är något som engagerar beslutsfattare, rådgivare och forskare inom akademi, industri, vård och patientorganisationer över hela världen. Konferensen den 23:e november är indelad i fyra sessioner med internationella talare inom:

• infektioner och deras spridning
• utveckling av effektiva antimikrobiella läkemedel och vacciner
• spridning av antibiotikaresistens och pandemier
• antibiotikaresistens och etablering av policys

- Vi är mycket glada över att få hit talare och nyckelpersoner från Europa men även från Asien som kan ge ett större perspektiv på dessa samhällsproblem, säger Maria Sörby.

Konferensen har möjliggjorts genom det excellenta nätverk och samarbete som finns mellan Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt samt nätverken IEE och ReAct. Det är dessa verksamheters goda kontakter runt omkring i världen, inom företag och inom akademi, som möjliggjort det program vi nu har glädjen att bjuda in till, fortsätter Maria Sörby.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063