23948sdkhjf

Patientinformation platsar i iPad

När en cancerdiagnos delas ut är det oftast bråttom med operation. För att snabbt få en överblick över den information som finns om patienten räcker det inte alltid med journalanteckningar och verbal kommunikation. KTH-forskaren Kristina Groth har tillsammans med kollegor utvecklat ett kommunikationsverktyg som körs på läsplattor som Ipad och som snabbt ger läkare en överblick över situationen.

– Har inte läkare all information på plats finns det risk att de fattar fel beslut. Det kan innebära svåra komplikationer för patienten och längre vårdtider samt fler operationer. Något som i sin tur blir dyrt. Genom att göra den information som finns synlig kan vi skapa mer kvalitativ vård, men också täcka upp för läkare som inte finns på plats, säger Kristina Groth, universitetslektor på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.

För ändamålet har hon i en projektgrupp skapat ett IT-baserat verktyg som hon kallar för Arbetsjournalen, ett slags beslutsstödsystem som körs på Ipad. Verktyget följer patienten genom hela vårdkedjan; från remiss och diagnos till beslut, operation och rehabilitering.

– Ju mer korrekt informationen är från start, desto bättre flyter vårdarbetet på. Arbetsjournalen synliggör patientens behov, och läkare och övrig vårdpersonal kan ägna sig åt att diskutera det som är väsentligt istället för att prata detaljer, säger Kristina Groth.

Hon tillägger att patientjournaler ibland kan vara trubbiga som verktyg, och innehåller inte sällan samma information flera gånger om i form av upprepningar.

– Att det körs på pekplattor med touchgränssnitt är viktigt då det inom sjukvården numera pratas mycket teambaserad vård. Med pekskärmar blir det enklare att samarbeta, oavsett om du är kirurg, barnläkare eller sjuksköterska, säger Kristina Groth.

Vid utvecklingen av Arbetsjournalen har projektgruppen fokuserat på vård av patienter med svåra sjukdomar i lever, bukspottskörtel och magsäck/matstrupe. Det krävs hög kompetens för att fatta beslut om och genomföra sådana operationer, vilket gör Arbetsjournalen till ett utmärkt kommunikationsverktyg runt tidigare erfarenheter och för kunskapsöverföring.

– Det är så mycket som enbart kommuniceras muntligt i vården idag. Det är bra, men vården kan bli ännu mera effektiv och gå snabbare genom kommunikation med hjälp av bilder och det sätt som Arbetsjournalen erbjuder, säger Kristina Groth.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063