23948sdkhjf

Medtech är hälsosam tillväxt

Inom ramen för projektet MedTech Sverige 2020 arrangerades slutkonferensen ”Medicinsk Teknik är hälsosam tillväxt” den 30 maj på Ingenjörs Vetenskaps Akademin i Stockholm.

Syftet med konferensen var att sammanfatta och vidareutveckla de idéer och tankar som kommit fram i den tidigare workshopserien, som då behandlat områden som innovationsupphandling, utvärdering av medicinteknik samt samverkan mellan forskning, näringsliv och vård.

Bland talarna och panelen vid slutkonferensen återfanns Socialminister Göran Hägglund, Per Unckel (landshövding), Carola Lemne (VD, Praktikertjänst), Johanna Adami (direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova), Lennart Philipson (forskningsdirektör, Örebro läns landsting), Johan Permert (verksamhetsledare, Innovationsplatsen), Anders Persson (verksamhetsledare, CMIV), Göran Stiernstedt (chef för avdelningen vård och omsorg,SKL) och Jens Viebke (VD, Maquet Critical Care).

Socialministern belyste vikten av att samverka för att utveckla lösningar för de utmaningar som vården står inför. Han menade att den medicintekniska forskningen är det som gör att Sverige ska klara det långsiktiga uppdraget för hållbar vård och utveckling och att trippelhelix-samverkan är avgörande för framtagningen av nya diagnostiska metoder och behandlingsstrategier.

Under eftermiddagen fortsatte dialogen för att hitta konkreta lösningar och metoder till incitament för att få in medicinteknisk innovation i vården, bygga ersättningssystem som främjar innovation, och för att hitta finansieringsalternativ som passar innovativ medicinteknisk forskning och kommersialisering. Med stöd från Vinnova kommer CTMH och Swedish Medtech att vidareutveckla konferensens idéer under hösten genom ett antal workshops. Bland annat kommer frågor kring den strategiska tekniska kompetensen i sjukvården och värderingen av medicinsk teknik att tas upp.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078