23948sdkhjf

MTP:s rekommendation om ryggmärgsstimulering: Enbart när konventionella metoder inte hjälper

Elektrisk stimulering av ryggmärgen kan användas mot långvarig smärta – men enbart i de fall konventionell smärtbehandling inte hjälper. Så lyder en ny rekommendation från MTP-rådet.

Ryggmärgsstimulering innebär att en dosa implanteras under huden vid ryggslutet och via en elektrod skickar elektriska impulser in i ryggmärgen så att smärtsignalerna blockeras att nå hjärnan.

Metoden används idag för mellan 25 000 och 50 000 patienter i Sverige.

Men MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) menar i en ny rekommendation att det saknas klinisk evidens som visar på positiva hälsoeffekter av metoden, och avråder därför regionerna från generell behandling. Däremot kan vissa produkter användas i de fall konventionell smärtbehandling inte hjälper, menar rådet.

– Ryggmärgsstimulering kan ha positiva effekter för enskilda patienter. Men när vi granskat det vetenskapliga underlaget, som för övrigt är ganska tunt, är de kliniska effekterna av ryggmärgsstimulering generellt sett osäkra. Och det är därför vi utformat rekommendation som vi gjort, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet, i ett pressmeddelande.

Rådet har på regionernas uppdrag utvärderat fem olika produkter för ryggmärgsstimulering och kommit fram till att tre av dem kan användas under de givna förutsättningarna. Dessa är Intellis från Medtronic, Proclaim från Abbot och Wavewriter från Boston Scientific.

Två andra produkter rekommenderas inte, vilket beror på att företagen avstod från att medverka i utvärderingen.

Ryggmärgsstimulering är en kostsam metod, och den används i varierande grad i de olika regionerna.

– Vi hoppas nu att rekommendationen blir ett stöd för regionerna och en vägledning vid val av behandlingsmetod för smärtlindring på det här området. Vi efterlyser också studier på området som kan visa på kliniska långtidseffekter jämfört med de behandlingsmetoder som vanligtvis används idag, säger Ulrica Fjärstedt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08