23948sdkhjf

Studie: Träning minskade besvär av benlymfödem

Träning är bra för benlymfödem. Det menar fysioterapeuten Charlotta Jönsson som i sin doktorsavhandling studerat effekten av träning på sjukdomstillståndet.

Flertalet studier har gjorts på armlymfödem de senaste årtiondena som visat att träning inte försämrar lymfödemet vilket man tidigare trott. Men studier på lymfödem i benen är begränsade och tillförlitliga mätmetoder för att undersöka dem har saknats. 

I sin avhandling, Lower limb lymphedema: evolution of measurements and exercise, har därför fysioterapeuten Charlotta Jönsson tittat närmare på just detta. Hon har inom ramen för sin avhandling studerat sjukdomstillståndet i en träningsstudie och utvärderat mätmetoder.

Totalt 27 personer fullföljde studien, varav 16 cykeltränade 3 till 5 gånger i veckan i mellan 30 till 60 minuter och resterande elva agerade kontrollgrupp och tränade inte. Studien pågick i åtta veckor.

Resultaten visade att ödemets volym inte förändrades av träning och den ytliga vätskan hade minskat. Gruppen som tränade skattade även livskvalitet högre och funktionsnedsättning till följd av ödemet lägre. Dock hade den djupare vätskan utanför cellerna ökat. En hypotes för detta är att muskeltillväxten ökat, menar Charlotta Jönsson. 

– Vi har bara tittat på en liten grupp patienter, och det behövs mer forskning. Men träning är välkänt bra för hälsan. Inom lymfödemvården borde detta beaktas så att vi hjälper patienterna att vilja och våga träna. Det ska inte bara handla om att jobba med kompressionsstrumpor, utan gå hand i hand med att stimulera den fysiska aktiviteten, säger Charlotta Jönsson, i en nyhet på Lunds universitets webbplats.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.328