23948sdkhjf

Rapport: Stor oklarhet kring beredskapen i medtechbranschen

Sveriges beredskap att kunna tillverka läkemedel vid kris eller krig är relativt god. Däremot är läget ytterst oklart vad gäller medicintekniska produkter – för där finns idag ingen samlad information, enligt Läkemedelsverket.

Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt den svenska och nordiska läkemedelsproduktionen med målet att kunna uppnå nordisk samverkan på området. I Sverige finns, enligt sammanställningen, 61 produktionsanläggningar för godkända läkemedel och 12 för tillverkning av aktiv substans.

På grundval av enkäter till branschen, inklusive packare av läkemedel och kontrollaboratorier, samt intervjuer med ett 20-tal tillverkare gör Läkemedelsverket bedömningen att Sverige har en relativt bred och kompetent läkemedelsproduktion som i stor utsträckning vill bidra till Sveriges beredskap.

”I Sverige finns kunskapen och förutsättningar för att tillverka flera av de läkemedel som behövs för att stärka vår beredskap men det betyder inte att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av läkemedel vid olika typer av kriser eller krig”, skriver myndigheten.

För att få koll på Nordens samlade kapacitet på området behöver övriga nordiska länder göra en liknande kartläggning, vilket ännu inte skett, enligt rapporten.

Ett förslag i rapporten är att Läkemedelsverket utses till totalförsvarsmyndighet, vilket skulle ge tillgång till läkemedelsföretagens tillverkningsvolymer och därmed möjlighet att ge andra myndigheter information som gäller produktionskapacitet.

I regeringsuppdraget ingick också att undersöka möjligheterna att genomföra en motsvarande kartläggning av medicintekniska produkter. Läkemedelsverket svar är: några sådana förutsättningar finns inte idag.

– Idag finns inga samlade uppgifter om vilka medicintekniska produkter som används eller lagras i Sverige. Det finns heller inte några detaljerade uppgifter om tillverkare av medicintekniska produkter i Sverige, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten vill få i uppdrag att göra en förstudie om vilka åtgärder som behövs för att en kartläggning ska bli möjlig. Man vill även utreda om det behövs utökade registreringskrav för tillverkare av medicintekniska produkter i Sverige.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094