23948sdkhjf

Studie: Rätt inställd hörapparat kan minska tinnitusbesvär

"Våra resultat visar att behandlingseffekten är dubbelt så god efter ett år om man verifierar hörapparatens förstärkning, jämfört med om man inte gör det", säger audionomen Sebastian Waechter.

En femtedel av Sveriges befolkning har tinnitus, och av dem har 90 procent en hörselnedsättning. Många av dem som har tinnitus säger sig också ha problem med kognitiva prestationer, något forskare i en studie nu säger inte har med tinnitus att göra. 

Det är förvånande att tinnitus inte påverkar prestationerna vid kognitivt krävande uppgifter, eftersom detta är ett av de vanligaste klagomålen bland patienter med tinnitus. Istället visar det sig att det är hörselförmågan vid höga frekvenser – över 8 kHz – som är kopplad till prestationen. Ju sämre vi hör desto sämre presterar vi, oavsett om vi har tinnitus eller ej och oavsett ålder, säger Sebastian Waechter, legitimerad audionom, forskare inom audiologi och doktor i klinisk medicin vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– I dagsläget undersöks inte heller dessa frekvenser vid ett hörseltest på till exempel vårdcentralen.

När hörseln försämras minskar stimulansen i hjärnan vilket leder till att hörselcenter krymper. Men även hjärnvolymen blir mindre och det påverkar den kognitiva förmågan. Ju äldre vi blir desto mer avtar också hjärnans plasticitet.

Därför är det viktigt att man får hjälp så tidigt som möjligt eftersom hjärnan behöver tid på att vänja sig vid nya stimuli som en hörselapparat. Apparaten behöver programmeras efter varje persons hörselgång och med mätinstrumentet Real Ear Measurement, REM, kan man mäta hörselgången, vilket gör att hörapparaten kan anpassas till varje individ, enligt studien.

Om man anpassar hörapparaten innebär det också en betydande dämpning av tinnitus-besvären, något som även fortsätter att dämpas över tid. Våra resultat visar att behandlingseffekten är dubbelt så god efter ett år om man verifierar hörapparatens förstärkning, jämfört med om man inte gör det, säger han.

Många kliniker använder sig dock inte av mätinstrumentet. Sebastian Waechter tror att det har att göra med kostnaden för instrumentet, men menar att kostnaden är låg ur ett samhälleligt perspektiv och att användandet av instrumentet skulle kunna förbättra tinnitusvården.

Framöver kommer Sebastian Waechter i sin forskning undersöka hur en förbättring av tinnitus påverkar personers mentala hälsa. Omkring varannan patient med tinnitus lider av psykisk ohälsa, enligt pressmeddelandet.

– Exakt hur detta är kopplat till tinnitus vet vi idag inte, men många patienter beskriver att tinnitus är en stark bidragande orsak till att de mår dåligt. Därför är det angeläget med mer forskning samt att utveckla bättre behandlingar för den här gruppen.

Läs hela studien som är publicerad i Frontiers in Psychology: Extended High Frequency Hearing, but Not Tinnitus, Is Associated With Every-Day Cognitive Performance

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094