23948sdkhjf

Vem blir ny socialminister efter Lena Hallengren?

Lyhördhet och långsiktighet – det är egenskaper som fackförbunden inom vården vill se hos nästa socialminister.

Maktskiftet i regeringen är ett faktum. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna ska nu komma överens om hur de vill bilda regering. Lena Hallengren (S) socialminister, kommer därmed bli utbytt – något som kan få stor betydelse för life science-sektorn.

Medtech Magazine har frågat fackförbunden inom vårdsektorn om vem de vill se som ny socialminister. Inget förbund vill nämna namn, men alla har åsikter om vilka egenskaper kommande minister bör ha.

Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, vill se en socialminister som är lyhörd, som lyssnar in olika kompetenser och som utgår från ett kunskapsbaserat perspektiv.

– Den högst prioriterade frågan för oss är kompetensförsörjningen och att se till att man inte tappar taget om den utan säkerställer att vi inom hälso- och sjukvården har tillräcklig och rätt kompetens på rätt ställen. Ett medskick till kommande socialminister och utbildningsminister är att samverka kring de här frågorna. Vi vill inte ha vattentäta skott mellan utbildningsdepartementet och socialutskottet, säger hon till Medtech Magazine.

En annan viktig fråga för Arbetsterapeuterna är omställningen till nära vård och att kommande regering tar ett stort ansvar.

– Man behöver fortsätta på inslagen väg kring den här omställningen, för att nationellt stödja ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. En annan hjärtefråga för oss är att det inte ska finnas några skillnader i kvalitet mellan regional och kommunal hälso- och sjukvård. Jämlik hälso- och sjukvård ska inte vara beroende av huvudman.

Även för Fysioterapeuterna är de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatserna viktiga.

”Vi vill se en socialminister som vågar tänka långsiktigt i de frågorna. Det pågår en enormt viktig förändringsprocess i landet mot en mer nära vård, och får inte tappa fart”, skriver Sara Barsjö, tillförordnad ordförande för Fysioterapeuterna, i en kommentar.

Sara Barsjö lyfter också arbetsmiljön som central.

”Det är centralt att personen förstår den utmaning vi står mitt i med en arbetsmiljö som för många inte är acceptabel. Vi är många som vill bidra till lösningen på våra gemensamma utmaningar, och därför hoppas vi på en bra dialog med oss som representerar professionerna och som finns i verksamheterna. Utan vårdens professioner finns ingen hälso- och sjukvård.”

Vårdförbundet lyfter också arbetsmiljön och kompetensförsörjningen för sina medlemmar som ett viktigt område att fokusera på för nästa socialminister.

Förbundets medlemmar behöver fler legitimerade kollegor, enligt ordförande Sineva Ribeiro – med bättre villkor och förutsättningar skulle man dessutom kunna rekrytera tillbaka de som lämnat vården, och få fler heltidstjänster.

Enligt Vårdförbundet finns det idag 13 200 legitimerade sjuksköterskor under 65 år som valt bort vården. 18 procent av barnmorskorna har också gått en annan yrkesväg.

Om arbetsmiljön hade varit sundare så att alla orkade arbeta heltid skulle det motsvara hela 7 465 fler sjuksköterskor och 790 fler anställda barnmorskor", skriver Sineva Ribeiro i en kommentar

Sineva Ribeiro vill även att kommande minister ska ta lärdom av den kraftiga kritik som IVO framförde under pandemin om hur äldreomsorgen bedrivs och Coronakommissionens rekommendationer.

”Vi behöver en stark minister som lyssnar på professionerna och våra förslag på långsiktiga lösningar för en patientsäker vård med hållbar arbetsmiljö för personalen. Vården behöver ges ett större fokus den här mandatperioden."

Hon fortsätter:

”Det här gäller oavsett om vården utförs på regional eller kommunal nivå, inom sluten- eller öppenvård eller av privata eller offentliga utförare – nu krävs en minister som kan axla den nationella delen av ansvaret för hälso- och sjukvården.”

Hon lyfter möjligheten att renodla ministerportföljer med en hälsominister med ansvar för hälso- och sjukvården och det skulle kunna ge fokus till arbetet med omställningen till nära vård.

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges Läkarförbund, skriver i en kommentar till Medtech Magazine, att det viktigaste är att ministern gör rätt saker.

Regeringens roll bör vara att styra strategiskt och bidra till långsiktigt goda förutsättningar för hälso- och sjukvården. Samtidigt bör den syssla mindre med att dela ut pressmeddelandepengar.”

Vilken fråga anser du är mest prioriterad för den nya socialministern när hen tillträder?

Det behöver bli verklighet av primärvårdsreformen, med fast läkare med ansvar för 1100 invånare. Riksdagen har fattat beslut och regionerna får riktade statsbidrag, men det händer väldigt lite i verkligheten. Regeringen behöver vara uthållig i att detta är en prioriterad fråga.”

Utöver det vill Sveriges Läkarförbund se krafttag mot vårdplatsbristen.

”Även här behövs uthållighet från regeringen. En viktig nyckel till båda dessa är bättre villkor för oss som arbetar i vården.”

Sveriges Farmaceuter ser socialministerposten som en av de allra viktigaste i en regering – det har inte minst erfarenheterna från pandemin visat, enligt förbundsordförande Sandra Jonsson.

”En viktig egenskap som en socialminister måste ha är förmågan att se helheten – att se att hälso- och sjukvården består av många olika professioner som alla bidrar med sina unika kompetenser. Vi farmaceuter står redo att bidra, självfallet inom apoteken men även inom omsorgen, äldrevården och läkemedelsindustrin”, skriver Sandra Jonsson i en kommentar.

En av de viktigaste frågorna som bör prioriteras är tillgång till vidareutbildning och kompetensutveckling, enligt Sandra Jonsson.

”Vi tänker såklart närmast på alla farmaceuter, oavsett var de är verksamma – men kompetensutvecklingen är central för alla professioner som är verksamma inom hälso- och sjukvården.”

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.234