23948sdkhjf

"Vi har en ojämlik försörjning av hjälpmedel i Sverige"

Idag är det ditt postnummer som avgör om du får hjälpmedel utskrivet eller inte. Det är hög tid för ett nationellt politiskt ansvarstagande, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter i en debattartikel.

Hjälpmedelsutredningens slutbetänkande som överlämnades till regeringen nästan på dagen för fem år sedan belyste flera av de problem som både användare och förskrivare av hjälpmedel upplever. Den lämnade också flera förslag med potential att skapa bättre förutsättningar för en jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Fem år senare kan vi tyvärr konstatera att vi inte kommit särskilt långt. Det är hög tid för ett nationellt politiskt ansvarstagande.

I början av året publicerade Socialstyrelsen för första gången nationell statistik kring hjälpmedelsområdet. Det är ett betydande steg i rätt riktning, men tyvärr visar rapporten bara det som vi i Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med andra professionsförbund samt förbund inom funktionsrättsrörelsen många gånger och i olika sammanhang redan påpekat. Vi har en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i Sverige!

Regionala och kommunala skillnader vad gäller såväl sortiment och kriterier som avgifter slår hårt mot personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, en situation som riskerar att skapa ojämlikhet i levnadsvillkor och hälsa. Det är ojämlikheter som vi vet ökar samhällets kostnader inom en rad områden.

I mitten av mars beslutade Sveriges riksdag i bred majoritet att uppmana regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att det ska kunna utarbetas nationella riktlinjer för hjälpmedel. För oss förbund som under lång tid verkat för en tydligare nationell styrning inom hjälpmedelsområdet är detta ett viktigt och glädjande steg framåt.

Det är dags att regeringen nu inser allvaret och agerar. Det är helt orimligt att ditt postnummer ska avgöra dina möjligheter att kunna få tillgång till den kompetens och de hjälpmedel du behöver. Det är ett direkt brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning att den enskildes hjälpmedelskostnader tillåtas variera så stort över landet. Det hög tid för en nationell styrning som motverkar den ojämlikhet som råder. Det är hög tid för en regering som tar ansvar.

Vi ser mycket fram mot regeringens svar på riksdagens uppmaning och hoppas att det kommer skyndsamt, gärna innan valrörelsen drar i gång på allvar. Vi hoppas innebörden blir att Socialstyrelsen får i uppdrag:

  • Att utarbeta nationella riktlinjer för sortiment, kriterier och avgifter som kan främja en jämlik tillgång till hjälpmedel över hela landet.

  • Att bygga upp ett nationellt kunskapscenter i syfte att skapa bättre förutsättningar att styra hjälpmedelsområdet med kunskap på samma sätt som andra områden inom hälso- och sjukvården.

Det är dags för ett nationellt ansvarstagande – för en likvärdig och kunskapsbaserad hjälpmedelsförsörjning som främjar jämlik hälsa.

Artikeln är en del av vårt tema om Opinion.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125