23948sdkhjf

”Studie stärker vår uppfattning om Neolas framtid inom neonatala intensivvården”

I en studie med 50 nyfödda spädbarn har GPX Medicals utrustning för syrgasmätning i lungor använts. Nu presenteras resultat från studien.

Den kliniska forskaren och neonatologen Jurate Panaviene presenterar resultat och slutsatser från den pågående kliniska studien Niomi – Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring in Term Infants, vid en kongress i Florida i USA.

I studien som inleddes förra året vid Infant Center vid University Cork College, UCC, ska realtidsinformation om lungfunktion hos nyfödda barn undersökas.

Utrustningen som har använts i studien är GPX Medicals utrustning Neola – en medicinteknisk produkt för kontinuerlig, icke-invasiv lungövervakning. Företaget skriver i ett pressmeddelande att hos 48 av de 50 nyfödda har gasvolymen i lungorna uppmätts framgångsrikt.

Studien ska omfatta 100 nyfödda och inleds med nyfödda utan andningspåverkan för att sedan även omfatta nyfödda med olika typer av andningsproblem. Därefter kommer även spädbarn inom olika viktklasser inkluderas. Studien ska utvärdera placeringen av utrustningens prober på olika områden på spädbarnens bröstkorg för bästa övervakningsprestanda.

– Resultaten från den kliniska studien bekräftar att teknologin fungerar väl för mätningar på nyfödda barns lungor, vilket stärker vår uppfattning avseende Neolas framtid inom den neonatala intensivvården", säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical i pressmeddelandet.

Hon fortsätter:

– De första resultaten från den första prövarinitierade kliniska studien på nyfödda spädbarn med Neola är mycket uppmuntrande. Detta är den största kliniska studien som initierats med Neola och de omfattande data som kommer ut från denna studie kommer att vara viktiga för den fortsatta produktutvecklingen.

Enligt professor Eugene Dempsey, professor i neonatologi vid UCC och som leder studien vid Infant Research Centre, har systemet potential att förändra sättet man kan övervaka spädbarn inom den neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som behöver mekanisk ventilation.

– Vi kan inte bara övervaka dem mer noggrant i realtid, utan vi kan minska exponeringen för röntgenstrålar och begränsa antalet blodprov som utförs, säger hon i pressmeddelandet.

Utrustningens system ska mäta förändringar i lungvolym och syrgaskoncentration i lungorna hos för tidigt födda barn. På så sätt kan vårdpersonal i realtid varnas om respirationssvikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub och inleda behandling omedelbart.

Företaget avviserade i mitten av april att det planerar att göra ett strategiskt namnbyte till Neola Medical för en tydligare koppling till företagets produkt. Förslaget ska läggas fram på årsstämman den 19 maj. Företaget har också meddelat att det vill ha en ännu tydligare inriktning mot produkter för tidigt födda barn, något MedTech Magazine tidigare har skrivit om. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.281