23948sdkhjf

När röntgen kommer hem till patienten

Ett mobilt röntgenteam som åker till äldreboenden ska göra att patienter slipper åka in till sjukhus i onödan. Med en utrustning som endast väger 3,5 kilo kan röntgen göras direkt i hemmet.

– Tidigare gick alla misstänkta frakturer till Sahlgrenska för röntgen. Tanken med det här projektet är att 30 procent kanske kan stanna hemma om en röntgenundersökning kan göras på det särskilda boendet. För det är så många som visar sig inte ha en fraktur när man röntgar, säger Robert Höglind, verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och delregional samordnare mobil närvård Göteborg.

Den nya metoden med röntgen i hemmet testas just nu i ett projekt från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Fokus ligger på fallskador med misstänkt höftfraktur, men kan komma att växa efter projektets slut.

– Tanken är att det här ska bli en etablerad tjänsteleverans som ska finnas inom befintliga sjukhussystem, säger Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare.

Det startade med tre särskilda boenden och tre vårdcentraler. Målet är 30 boenden, men än så länge deltar 21 boenden och nio vårdcentraler.

Varför startade ni projektet?

 – Det är väldigt många som inte mår bra av att lämna sitt boende och åka till specialistsjukhus. Man kommer in till akuten, sen ska det röntgas. Kanske är det inte prioriterat och väntan blir lång. Är det inte en fraktur ska transport tillbaka till boendet lösas
vilket i sig kan ta tid. Är det däremot en fraktur som upptäcks med hjälp av den mobila röntgenmaskinen på boendet kommer personen skickas direkt till vårdavdelning utan ytterligare väntetid, säger Tony Jurkiewicz.

Fakta: Så går det till

När en äldre person faller på ett
boende gör en sjuksköterska en
bedömning. Misstänks en höftfraktur larmas sjukvårdens larmcentral i Region Västra Götaland. En bil från radiologen i Mölndal skickas till boendet och på plats röntgas personen och bilder
skickas till radiologen. Visar det sig vara en fraktur larmas ambulans.
Om det inte är en fraktur kan
personen stanna kvar på boendet där smärtlindring ges och
rehabilitering sker i samråd med
vårdcentralen. 

Hittills har 13 personer röntgats. Av dem har tre haft höftfrakturer. Även om fokus ligger på just höftfrakturer röntgas även en misstänkt handledsfraktur eller fotledsfaktur i samband med att utrusningen är på plats.

– De ska ju inte behöva åka in och röntga en handled eller en fotled om vi ändå är där och röntgar en misstänkt höftfraktur. Men vi åker inte idag ut till en isolerad handledsfraktur, säger Tony Jurkiewicz.

Idag är det en särskild bil som åker på larmen om misstänkt höftfraktur. Kommer tekniken flytta in i ambulanser i framtiden?

– Man skulle ju förstås vilja ha allt i en ambulans, som apparater till blodanalys, strokehjälmar och så vidare. Men det är inte hållbart att trycka in hur mycket som helst i en ambulans. De skulle snart bli mindre akutmottagningar som åker runt, säger Robert
Höglind.

Hur är det med strålningen för dem som utför röntgen?

– Det är inte röntgenmiljö ute på boenden, men de som åker ut idag är röntgensjuksköterskor som kan bildtagning och med i bilen finns alltid strålskyddskläder. Strålningen är inte heller så hög – står man två meter bort från patienten är den obefintlig, säger Tony Jurkiwiecz.

Vad är drömscenariot efter projektets slut?

– Att alla fallskador hos sköra äldre röntgas på plats och då inte bara misstänkta höftfrakturer utan även fallskador. Det skulle möjliggöra en fortsatt vård hemma, säger Robert
Höglind.

– Jag hoppas att det här blir en etablerad del av den radiologiska verksamheten och inte bara något vi gör när vi har tid. Det är en förhoppning att man dessutom arbetar med att säkerställa att man har tillgänglig personal, tillägger han.

Är det här kostsamt?

– Det kostar ungefär 1 000 till 1 500 kronor för en röntgenundersökning. Om en vårdcentral skulle skriva en remiss till röntgen skulle det handla om samma pengar. Nu åker vi ut istället
– det är en vinst för individen och en samhällsekonomisk vinst, säger Tony Jurkiewicz.

Den 6 april berättar Tony Jurkiewicz om projektet på Samtits kongress i Göteborg. 

Fakta om projektet

Projektet Personcentrerad mobil
röntgen startade den 30 september förra året och har fått pengar
från Innovationsfonden VGR för
2021 och 2022. Röntgenkameran,
som kommer från Fuji Film, hyrs
under projekttiden.

Artikeln är en del av vårt tema om Samtit.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093