23948sdkhjf

Färdtjänstlagen ska ses över – kan behöva förtydligande

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda om det behövs tydligare kriterier vid prövning av färdtjänst, något Synskadades riksförbund har efterfrågat i flera år.

I flera år har Synskadades riksförbund försökt få regering, riksdagspartiet och myndigheter att se över färdtjänsten. Färre personer får rätt till färdtjänst idag och praxisen har blivit hårdare i bedömningen, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Det är positivt att regeringen äntligen vill titta på frågan. Vi har med oro sett att allt fler blinda och synskadade nekats rätt till färdtjänst och vi är övertygade om att enda sättet att lösa problemet på sikt är att förtydliga lagen, säger Niklas Matsson, ordförande för Synskadades riksförbund i pressmeddelandet.

Det är regioner och kommuner som har ansvar över färdtjänsten. Trots det har regeringen, efter uppgifter om att personer med synnedsättning nekats rätt till färdtjänst, tagit beslut om att rätten till färdtjänst ska utredas för att se om det finns behov av en lagändring för att säkerställa att alla som är i behov av färdtjänst kan få denna rättighet tillgodosedd, skriver regeringen på sin webbplats.

Utredningen ska vara färdig den 31 mars 2023 och för att blinda och synskadade inte ska hamna i kläm uppmanar förbundet nu kommuner och regioner att tänka om.

Det är viktigt att tänka på att den nuvarande lagen om färdtjänst och tillhörande rättspraxis endast utgör ett golv. Därför uppmanar vi kommuner och regioner att ge blinda och synskadade rätt till färdtjänst under tiden frågan utreds och beslut i riksdagen fattas, säger Niklas Mattsson.

Uppdraget ska genomföras i två steg. Först ska Trafikanalys analysera och bedöma omfattningen av problemet kring tillståndsgivning och se hur lagens ursprungliga syfte följs idag. Om utredningen visar att ändringar behövs i färdtjänstlagen ska Trafikanalys föreslå sådana.

Färdtjänstlagen
Enligt färdtjänstlagen ska de som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälliga, har västenliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel få tillstånd till färdtjänst.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094