23948sdkhjf

Gustaf Salford: Utnyttja kraften i patientrapporterade utfall för att förbättra cancervården

Avancerad kunskap om den löpande patientresponsen av behandlingen är ett viktigt första steg mot att mildra sidoeffekter och att förbättra patienthantering och utfall, skriver Gustaf Salford i en krönika.

Det är ironiskt, att medan patienterna är de enda som i slutänden har nytta av medicintekniska produkter och lösningar, har de sällan varit direkt involverade i sin egen
vårdresa – förrän nu. Det finns betydande bevis på att patientrapporterade uppgifter kan öka vårdgivares förmåga att förbättra kliniska utfall och att patienterna kan få förbättrat utfall av sin behandling.

Därför är Elekta ett, av ett växande antal, företag som driver utvecklingen framåt genom att
möjliggöra för sina kunder att mäta patienternas välmående, vilket resulterar i effektivare behandlingar och bättre vård.

Patientrapporterade outcomes (PRO) används i allt högre grad vid utveckling av nya terapier och patienthantering inom många olika discipliner och kliniska indikationer som smärtbehandling, neuromuskulära sjukdomar och ärftliga näthinnesjukdomar.

Det är ett värdefullt verktyg för att inkludera patienternas egna erfarenheter i behandlingen
och åstadkomma en holistisk vård som motsvarar patienternas behov och prioriteringar. Användning av digitalt insamlade PRO-data möjliggör tidig identifiering av behandlingsrelaterade bieffekter hos cancerpatienter, vilket skapar potential för snabba
ingrepp att hantera dessa innan de blir allvarliga eller livshotande.

Med hjälp av denna rapportering kan patienterna också övervakas i realtid, och genom integration av digitalt insamlade PRO-data med andra automatiserade system kan vårdgivare uppmärksammas på hur patienten reagerar på behandlingen, så att de vid negativt eller oväntade reaktioner kan agera och omedelbart kontakta patienterna för att
bedöma deras tillstånd och vidta eventuella åtgärder, utan att behöva invänta nästa schemalagda tid och undvika besök på akuten. PRO-data kan med andra ord innebära en mer skräddarsydde behandlingsmetoder vilken kan medföra bättre vård och dessutom spara kostnader och tid.

Om användningen av digitala system som standardiserar PRO-datainsamling ökar kan det
möjliggöra ”big data”-analys. Denna kan användas för att identifiera specifika patientegenskaper, sjukdomskännetecken och behandlingsregimer som indikerar en förhöjd risk för utveckling av behandlingsrelaterade bieffekter. Om data däremot insamlas på ad hoc-bas eller på ej standardiserade sätt, kan dessa analyser försvåras.

Avancerad kunskap om den löpande patientresponsen av behandlingen är ett viktigt första steg mot att mildra sidoeffekter och att förbättra patienthantering och utfall.

Den allra viktigaste anledningen att fortsätta utveckla användningen av PRO-data är dock att färska studier visar att digitalt insamlade PRO-data kan förbättra många olika utfall för patienter som genomgår cancerterapi.

Enligt en studie ökade denna strategi det samlade medianvärdet för överlevnad, förbättrade livskvaliteten och minskade sjukhusvistelsen och akutbesöken. En annan studie kom fram till att den ökade patienternas livskvalitet, minskade akutbesök och sjukhusinläggningar.

Sammantaget tyder dessa uppgifter på att appar för digital PRO-insamling, via till exempel mobiltelefoner, kan vara ett avgörande verktyg för att hjälpa vårdgivare att ge patienterna personlig realtidsvård som förbättrar utfallen och ökar sjukvårdssystemets effektivitet. De understryker också nödvändigheten av att värdera patienternas dagliga erfarenheter och behov i lika hög grad som deras kliniska värden, samtidigt som de påminner oss om att vårt mål inom cancervården är att behandla patienten snarare än tumören.

Artikeln är en del av vårt tema om Krönika.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093