23948sdkhjf

Gustaf Salford: Tillgång till vård är ett av de viktigaste globala hållbarhetsmålen

Tillgången till sjukvård är grundläggande för människans utveckling och utgör grunden för det övriga hållbarhetsarbetet, skriver Gustaf Salford i en krönika.

För sex år sedan antog FN de 17 globala målen för en hållbar utveckling, som syftar till att skapa en rättvis, hållbar och bättre värld. Även om målen utformades som en akut uppmaning för att vidta en rad åtgärder, riktade mot FN:s 193 medlemsländer, så används målen nu också i visioner och målsättningar för de flesta organisationer och företag, både offentliga och privata. Vi som bolag har ett ansvar att se till att vår verksamhet är hållbar, särskilt i syfte att göra hälso- och sjukvården tillgänglig för alla.

Jag är övertygad om att mina branschkollegor inom Sveriges medtech-industri delar gemensamma värderingar att god affärsetik, en noggrann miljöpolicy och mänskliga rättigheter är en central del av våra verksamheter. Men jag anser också att tillgången till vård är en avgörande faktor. Den garanterar inte bara att våra företag kan vara framgångsrika, utan gör det faktiskt också möjligt att lägga en grund för det övriga hållbarhetsarbetet. Tillgången till sjukvård är grundläggande för människans utveckling, och jag är fast besluten att se till att de lösningar och den behandling som patienterna behöver, görs tillgänglig för fler.

Detta stöds också av de 17 globala målen varav ett syftar till att ”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. I grund och botten är det vad vi gör på vårt företag och förmodligen ni i era. Jag och vi på Elekta skiljer inte mellan vår strategi och hållbarhet, de går hand i hand. Det är faktiskt också vår skyldighet att se till att så många människor som möjligt runt om i världen kan dra nytta av våra produkter och lösningar.

Oaktat detta, så måste vår ambition att nå fler marknader stödjas av tydliga miljömål. Medtechindustrin skulle kunna inspireras av de politiska ledarnas arbete, hur vi kan uppfylla vår viktiga roll i att stödja FN:s agenda för hållbar utveckling. Nyligen deltog ett 40-tal ledare från hela världen i ett digitalt klimattoppmöte. Det här är mina två slutsatser ur ett medtech-perspektiv.

Sätt ambitiösa mål och omsätt i handling. Flera av de största länderna lovade att minska nettoutsläppen av växthusgaser med så mycket som 55 procent. Vi i branschen måste sätta ribban högt, för att kunna uppnå tillräckligt bra resultat. På samma sätt måste vi se till att våra löften också omsätts i praktisk handling när det gäller hållbarhet.

Det finns en styrka i att fler agerar tillsammans. Inget land eller världsdel kan uppnå målen på egen hand. Samarbete och samverkan lägger grunden. Så är det även för Elekta och även för hela medtech-industrin. Vi tillhandahåller lösningar och mjukvara för strålbehandling, som vanligtvis används i kombination med kirurgi och läkemedel för att behandla cancer. Det innebär att samarbeten med bland annat läkemedelsindustrin, och andra delar av medtechbranschen, blir allt viktigare för att skapa tillgång till bästa möjliga vård. Detta gäller också generellt för vår bransch. Vi kan bara skapa förändring om vi bygger samarbeten mellan vårdgivare, akademisk forskning och företag.

Nyckeln till framgång för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, oavsett vilka ett företag bestämmer sig för att fokusera på, hänger ihop med hur framgångsrik företagets affär är. Det i sin tur är beroende av hur duktiga vi är på att distribuera våra varor och tjänster till de människor som har ett behov av dem, oavsett var de befinner sig. Om vi inte lyckas skapa tillgång till vård globalt, kan vi inte lyckas med vår affär, som bygger på att rädda liv.

Artikeln är en del av vårt tema om Krönika.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Starka data kan skynda på Ascelias fas III-studie
Joseph Lister – en kirurgins nydanare
Karolinska hämtar universitetsdirektör från LTU
WHO varnar för virus-spridning i vinter
Förbättrad lönsamhet inom privat vård – men rekryteringkris hotar
Neodynamics anställer USA-chef
Andra Nordiska Medier
Rent
Life Science Sweden
Recycling

Sänd till en kollega

0.078