23948sdkhjf

Mikael Rehnström: ”Resan till det nya normala”

Just nu pågår föreningen Samtits digitala kongress. Här kan du läsa ordförande Mikael Rehnströms ledare från MedTech Magazines Samtit-utgåva.

I skrivande stund kan man reflektera över hur vi tänkte när vi började inse att 2020 inte skulle bli vad vi hade trott, och använda denna tankeövning, för att ödmjukt försöka titta framåt på hur 2021 och åren framöver kommer att bli, samt vad vi har lärt oss än så länge.

Vi gläds över att kunna erbjuda er SAMTIT:s första digitala kongress, vilket för ett år sedan kändes mycket abstrakt. Då började vi lyfta tanken på hur vi skulle kunna möta vårt gemensamma behov av att dela kunskap och få ta del av nya och befintliga medicintekniska lösningar, från alla våra leverantörsmedlemmar, trots covid-19.

I det faktiska arbetet med att förbereda och hantera alla de utmaningar som 2020 inneburit, allt från att skapa helt nya covidverksamheter till att arbeta patientnära, har vi sett kreativiteten och viljan att digitalt dela med sig av nya erfarenheter i realtid, via webinar i Sverige och Europa. Besöksförbud och följsamhet till myndigheternas rekommendationer med samtidigt behov av att möta akuta utbildningsbehov, var och är en stor utmaning för alla involverade parter. Genom att kombinera ”nytänkande” via befintliga mötesplattformer och streamade livesändningar, skapas nya sätt att nå ut, och detta blir början på resan mot det nya normala.

Att det fysiska mötet bär med sig så många fler dimensioner, är vi nog alla rörande överens om och framför allt längtar efter, men det nuvarande ”normala” har faktiskt sina givna fördelar. Vi kan nå ut till flera parter via våra befintliga digitala redskap, vart vi än befinner oss, samtidigt som vi kan minimera ”onödigt” resande och istället lägga den tiden på att utveckla och skapa mervärde i de vi kommunicerar med, och kanske även använda den tiden till förberedelser för de fysiska mötena.

Jag tror och hoppas att när vi tittar tillbaka på pandemin och allt den har inneburit även kommer att kunna se att det var då digitala lösningar blev en självklarhet. Vikten av att i realtid kunna samla in och dela ny information, nationellt och globalt, på ett för oss enkelt sätt. Att se värdet av en gemensam informationsplats för enade utrustningsparker, konfigurationer och läkemedelsprotokoll, som enkelt kan omfördelas och uppdateras, så att vi tillfälligt kan kraftsamla kompetens med fokus på det oförutsägbara, utan att samtidigt tvingas snabbutbilda kollegor, att vår försörjning av el, gas, vatten, tillbehör, skydd, logistik och nya/tillfälliga patientflöden planeras eller är byggda med tanke på att kunna möta nästa covid-X.

Jag hoppas att erfarenheten av alla de nätverk som skapats under covid-19 pandemin kommer att visa på vikten av att ha kännedom om vilka kompetenser vi faktisk har, samt hur och när de på bästa sätt kan användas. Hur all information kan, på ett tydligt sätt delges till alla berörda. Vilket leder mig fram till SAMTIT:s alla medlemmar, som med vår breda tvärprofessionella kompetens är och förblir oerhört viktiga spelare i det pågående, förberedande och kommande arbetet för att möta vårdens utmaningar framgent.

Med förhoppning om att vi snart ses ”in real life”

Artikeln är en del av vårt tema om Samtit.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094