23948sdkhjf

Positiva resultat från Bactiguards stora kateter-studie

Enligt en studie i Indien minskar Bactiguards kateter risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.

Bactiguard har publicerat resultaten från en randomiserad kontrollerad multicenterstudie i Indien i den vetenskapliga tidskriften Antimicrobial resistance and infection control. 1 000 patienter inlagda på sex sjukhus i Indien deltog. Patienterna fick slumpvis en standardkateter eller Bactiguards kateter belagd med ädelmetall legering.

Gruppen som fick Bactiguards kateter hade 69 procent lägre risk att drabbas av kateterrelaterad urinvägsinfektion (CAUT) under vårdtiden jämfört med gruppen som fick en standardkateter.

– 70 procents reduktion av en infektion är jättebra. Sedan är det även viktigt att katetrarna inte har påvisat några biverkningar. Det är inte så många läkemedel som har så hög effekt. Om du till exempel jämför med blodtrycks- eller kolesterolsänkande läkemedel är det oftast några få procents sänkningar det handlar om, säger Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice vd på Bactiguard, till MedTech Magazine.

Bactiguard har tidigare utfört ungefär 40 studier som enligt Stefan Grass har visat en positiv effekt med deras kateter.

– Det har gjorts väldigt mycket studier under de här 25 åren, allt från enkla case reports till större studier. Det som gör den här studien unik är att det är en randomiserad studie där man slumpmässigt lottar ut vilken produkt som patienten ska få. Det är även den största studien som gjorts med en av våra produkter. Vi har även använt oss av ett väldefinierat infektionskriterium från amerikanska smittskyddsinstutet, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) för att kunna definiera när det handlar om en infektion. 

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Studien har gjorts i Indien eftersom infektionstalen är betydligt högre där än i västvärlden.

–Vår teknologi har störst nytta i en miljö med mycket multiresistenta bakterier och generellt mycket infektioner. Trots den här utmanande miljön med mycket smuts och bakterier så såg  vi en såpass bra effekt med vår kateter. Det är ett kvitto för oss att vår teknologi verkligen fungerar i de sämsta tänkbara förhållanden.

Färre infektioner kan även minska på användningen av antibiotika, även om användningen av antibiotika i sig inte enbart beror på en större mängd infektioner utan även har med kulturen att göra, anser Stefan Grass.

– Ett minskat antibiotikaanvändandet genom vår teknologi är nästa steg. När läkare efter en tid märker att det inte behövs antibiotika när infektionerna minskar, då minskar även användningen av antibiotika.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078