23948sdkhjf

”Nationell datasamordning krävs för lyckad massvaccinering”

Nationella vaccinationsprogrammet ställer stora krav på hantering, samordning och analys av data. En gemensam lösning för dataanalys är en förutsättning för lyckad vaccinering i Sverige. Det skriver Ulf Hertin, senior rådgivare för hälso- och sjukvård på SAS Institute, i en debattartikel.

Visst är det skönt att vi alla snart kan vaccinera oss mot coronaviruset. Men vi kan inte ropa hej än, det återstår många utmaningar att hantera innan massvaccineringen har genomförts i Sverige. Ett flertal av dessa utmaningar är långt ifrån uppenbara.

Att hantera alla utmaningar blir inte enklare på grund av den misstro som finns från en del håll mot regeringens och olika myndigheters hantering av pandemin hittills. Om folk inte tror på att de som utformar lösningar för massvaccineringen gör det på bästa sätt ökar inte bara risken för ett mer tungrott genomförande. Det finns även en risk att en del avstår från att vaccinera sig.

Det handlar bland annat om att lösa följande saker, varav många kan betecknas som logistik:

  • Säker transport och lagring av vaccinerna från tillverkare till regioner och platserna där vaccinet ska ges.
  • Samordning mellan olika offentliga aktörer.
  • Inrättning av vaccinationscenter på bra platser, vilket måste genomföras under kort tid.
  • Prioritering av vilka som ska få vaccin, i takt med att leveranserna kommer in till Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att äldreboenden och vårdpersonal ska prioriteras, men hur samordnas prioriteringen för kommande grupper?
  • Frågor som om det går att blanda doser från olika leverantörer efter att man fått den första dosen.
  • Information om vacciners hållbarhet, hur länge de ger skydd, hur mutationer påverkar olika vaccin, med mera.
  • Problemet med att olika vaccinfabrikat ställer olika krav på lagring, hantering och transport.

Och så vidare. Man kan med fog hävda att strategin för, och genomförandet av, massvaccineringen, med tillhörande försörjningskedjor, är den viktigaste uppgiften i vårt samhälle just nu.

Alla arbetsuppgifter som nämns ovan inbegriper att hantera information, ofta i stora volymer. Att hantera stora informationsmängder och få fram de insikter som behövs från dem är något som dataanalys kan och bör användas till. Annars blir det svårt att leverera vaccin så snabbt som möjligt och att använda det på bästa sätt.

Ett stort problem i sammanhanget är att vårt samhälle är uppbyggt på att många verksamheter drivs isolerade från varandra, i ”silos” som det brukar benämnas Det försvårar dels själva analyserna, eftersom data är spridda på olika platser, dels att dela på resultaten av analyserna.

Om arbetet utförs på ett bra sätt baserat på dataanalys blir effekten stor. Den kan sammanfattas med att bättre och snabbare beslut, med hänsyn till att förutsättningar förändras, ger både bättre distribution av vaccin och bättre hantering av doser, på ett lagenligt och patientsäkert sätt. Chanserna att korrekt förutspå i vilken takt befolkningsimmunitet nås ökar. Vad befolkningsimmunitet skulle innebära förstår nog alla. Att kunna åka på semester igen är bara grädden på moset.

Slutsatsen är att det är nu som den svenska regeringen och de inblandade myndigheterna måste få en infrastruktur på plats för att hantera alla utmaningar som en pandemi skapar. Den mest akuta delen av det arbetet är att säkerställa en lyckad massvaccinering. Med en stark analytisk plattform i botten ökar chanserna att lyckas väsentligt.

Alternativet förskrämmer: olika instanser som motverkar varandras insatser, vilket leder till långsam distribution och felaktig hantering av vaccin. Vi vill inte att smittspridningen ska fortgå, samtidigt som vaccintransporter har fastnat i leveransknutpunkter, har blivit förstörda av skakningar eller ej bibehållen kylning på grund av bristande information och dålig planering.

Utvärderingen av den svenska coronastrategin kommer något längre fram bedömas utifrån hur regering och myndigheter har agerat i olika faser. Nu har man en möjlighet att realisera ett bra och effektivt vaccinationsprogram som en central pusselbit i hur coronastrategin som helhet kommer att bedömas. Men för det krävs ett system som håller ihop de olika delarna och som kan bidra till beslutsunderlag för effektiv nationell och regional koordinering. Rätt implementerat kommer vi också ha glädje av denna arkitektur inför framtida utmaningar.

Artikeln är en del av vårt tema om Opinion.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Mats Danielsson får Hans Wigzells forskningsstiftelses vetenskapspris
Hon skapar läkemedel i 3D-skrivaren
Uppfinningen som tar läkemedlen till luftvägarna
Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden – ”Måste finnas tillgängliga”
Metod för multicancertester utvecklad i ny internationell studie
Starka data kan skynda på Ascelias fas III-studie
Andra Nordiska Medier
Rent
Life Science Sweden
Recycling

Sänd till en kollega

0.094