23948sdkhjf

MTP-rådets beslut om tyngdtäcken väcker kritik

”Rådet har tagit vårt redskap och yrkesheder” säger Bodil Ekholm, leg. arbetsterapeut i Region Stockholm.

Medicintekniska produktrådet, MTP- rådet, beslutade nyligen att inte rekommendera regioner att subventionera tyngdtäcken till patienter med exempelvis sömnbesvär, ångest och depression. Som motiv angav Jan Liliemark, ordförande i MTP- rådet, i en intervju med MedTech Magazine att det inte finns tillräckligt med evidens för att tyngdtäcken hjälper mot sömnbesvär.

Bodil Ekholm jobbar som leg. arbetsterapeut inom psykiatrin i Region Stockholm och är huvudförfattare till en studie som påvisat den positiva effekten med tyngdtäcken. Hon tycker att rådets beslut är dåligt.

– Vår studie, som är en randomiserad och kontrollerad studie, är en uppföljning till en tidigare öppen klinisk studie och bekräftar samma sak, att tyngdtäcken leder till förbättrad sömn samt minskad ångest och depression. MTP-rådet har inte tagit hänsyn till att utprovning och förskrivning av tyngdtäcken har använts som metod sedan 1994 i Sverige och bygger således på väl beprövad erfarenhet, säger Bodil Ekholm till MedTech Magazine. 

MTP-rådet menar att det är svårt att mäta effekten av tyngdtäcken på ett objektivt sätt och att resultaten baserar sig på subjektiva upplevelser då deltagarna känner av om de har ett tungt eller lätt täcke. Bodil Ekholm menar att man kan se det på annat sätt

– Av de 120 deltagarna i vår studie lottades hälften till ett tungt kedjetäcke och hälften till ett lätt täcke. Det presenterades som två olika typer av kedjetäcken och tyngd nämndes inte alls. I början märktes ingen skillnad mellan dessa två grupper, eftersom båda grupperna trodde att de fått ett effektivt kedjetäcke. Men snart började gruppen med kedjetäcket att påvisa bättre sömn och minskad ångest. Deltagarna fick även använda en aktigraf som mäter ljus, temperatur och rörlighet. Vi märkte att de som hade tyngdtäcken hade färre uppvaknanden under natten och var mer aktiva dagtid.

Att forska på hjälpmedel är inte lika lätt som på farmaka där man kan byta ut den riktiga läkemedelskandidaten mot ett placebopiller.

– Alla hjälpmedel utvärderas med skattade värden. Inom psykiatrin mäter man också välmående med skattade värden i reliabla och valida mätinstrument. Om inte dessa skattade värden har något evidensvärde finns det inget hjälpmedel eller psykologisk behandling som fungerar.

I beslutet hänvisar MTP-rådet också till att patienterna själva kan skaffa tyngdtäcken eftersom de inte är så dyra. Tidigare har patienter som blivit ordinerade tyngdtäcken betalat en egenavgift på 600 kronor. Bodil Ekholm har redan i år haft åtta patienter som inte haft råd att betala den egenavgiften och hon påpekar dessutom att de billigare tyngdtäckena inte har samma effekt.

– De hänvisar till egenvård men tyngdtäcken i den prisklassen de nämner är inte av samma kvalitet och har inte samma taktila effekt som de tyngdtäcken vi har kunnat ordinera. De går heller inte att tvätta vilket är ganska ohygieniskt.

Kriterierna för att förskriva ett tyngdtäcke är långvariga sömnsvårigheter och stor motorisk oro/ångest, enligt Bodil Ekholm. Innan de ordinerar tyngdtäcken kartläggs patientens sömn, ångestnivå och aktivitetsförmåga dagtid. Tillsammans provar de fram vilket tyngdtäcke som passar bäst åt patienten och det går att byta ut till ett annat senare. Den här möjligheten finns inte om man köper ett tyngdtäcke från en vanlig butik.

– Under min yrkestid som arbetsterapeut har jag ordinerat ett par tusen tyngdtäcken och 99 procent av patienterna har fått bättre sömn, minskad ångest och mindre depression och behövt ta mindre läkemedel. Samhällsekonomiskt är det här en otroligt stor vinst då många har minskat vårdbehovet och kunnat börja arbeta.

Bodil Ekholm hoppas att rådet ändrar sitt beslut i framtiden.

– Inget annat hjlälpmedel är så beforskat som tyngdtäcken. MTP-rådet har tagit vårt arbetsredskap och yrkesheder. Tyngdtäcket gör att det frigörs oxytocin och det är samma effekt som man får vid massage. Det här beslutet kommer att leda till att mer läkemedel som till exempel melatonin ordineras ut men det finns ingen evidens för att det fungerar mot sömnbesvär för barn.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109