23948sdkhjf

Swedish Medtech ”Vi har en lång väg framför oss”

Swedish Medtech välkomnar flera av satsningarna i budgetpropositionen, men det finns mycket kvar att göra, skriver vd Anna Lefevre Skjöldebrand.

Swedish Medtech välkomnar flera av satsningarna i budgetpropositionen.

Vi ser extra positivt på den förstärkning av Vinnova som aviseras, något som Swedish Medtech har efterlyst i vårt inspel till forsknings- och innovationspropositionen. Vi tycker att det är bra att regeringen nu har lyssnat på oss och andra aktörer som protesterat mot den neddragning som skedde 2020. 

Vi ställer oss även väldigt positiva till att man ger Rise en förstärkning för att kunna agera anmält organ under den nya medicintekniska förordningen. Detta är något Swedish Medtech har arbetat med under en längre period och det har under pandemin blivit än mer uppenbart hur viktigt det är att vi har väl fungerande anmälda organ i Sverige.

Regeringen uttrycker att satsningarna som aviseras i höstbudgeten ska vara av systemkaraktär. Swedish Medtech har arbetat länge för att reformera hälso- och sjukvården, inte minst med vårt projekt Innovationsmotorer, som handlar just om systemförändring. Vi vill nu se att den typen av förändringsarbete fortsatt kommer att stödjas genom dessa satsningar.

Som företrädare för en bransch som är beroende av expertkompetens inom forskning och utveckling ser vi positivt på den utvidgade tidsgränsen för expertskatten. Men även att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling förstärks ytterligare samt att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas.

Vidare avser regeringen att skjuta till 1,4 miljarder kronor under 2021 till utbyggnaden av bredband i hela landet. Digitaliseringen har ju fått en extra skjuts av den pågående pandemin. Inte bara att fler jobbar hemma, även sjukvården har ökat sin användning av digitala hjälpmedel. Detta visar på behovet av ett snabbt och stabilt bredband i hela landet.

Vi välkomnar tillskottet på fyra miljarder för att möta vårdbehovet efter covid-19 och hoppas att man tar tillvara den nytta medicintekniken bidrar med för att effektivisera vårdflöden och möta patientbehoven.

Vi välkomnar även att man satsar på cancervården och på tidig upptäckt av cancer genom exempelvis screening men även att man satsar på rehabilitering av cancerpatienter.

Vi hoppas att regeringen ska fortsätta att stärka förutsättningarna för en livskraftig medicinteknisk industri. Vi ser att budgeten är ett gott första steg men vi har en lång väg framför oss.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062