23948sdkhjf

En budget präglad av covid-19

Idag har finansminister Magdalena Andersson (S) lämnat över budgetpropositionen till regeringen.

Budgetpropositionen som regeringen nu överlämnar till riksdagen är på över 2 500 sidor. Av budgeten framgår att regeringen vill satsa på fler utbildningsplatser, ett av de prioriterade områdena är vården då det finns en brist på personal där.

I propositionen lyfter regeringen fram hur coronapandemin har påverkat svensk hälso- och sjukvård och vilka åtgärder som har satts in för att anpassa sig till det nya läget. Bland annat nämner regeringen bristen på tillgång till skyddsutrustning i samband med covid-19, som blev mycket omtalad under våren.

”Redan innan utbrottet av covid-19 nått någon större spridning i Sverige stod det klart att regionernas beredskap inte varit tillräcklig för att klara en kris av det mått som följde med spridningen av covid-19.”

I propositionen finns en rad förslag till riksdagsbeslut inom området Hälsovård, sjukvård och social omsorg, bland annat att riksdagen ska bemyndiga regeringen att ingå avtal om covid-19-vaccin. Regeringen föreslår dessutom att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst två respektive fem miljarder kronor.

Ett förslag i propositionen är att två miljarder kronor ska satsas på fortsatt testning och smittspårning relaterat till covid-19.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen ska tilldela Folkhälsomyndigheten 500 miljoner kronor i anslag för 2021. Andra anslag som föreslås är bland annat:

  • E-hälsomyndigheten – 120 miljoner
  • Läkemedelsverket – 160 miljoner
  • Myndigheten för delaktighet – 62 miljoner
  • Socialstyrelsen – 750 miljoner
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV – 154 miljoner

Dessutom ska 120,5 miljoner kronor läggas på insatser för vaccinberedskap.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25