23948sdkhjf

Kemikalieinspektionen förlänger dispenser

Myndigheten inför även nya dispenser för desinfektionsmedel.

I mars införde Kemikalieinspektionen dispenser för tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel. Det innebar bland annat att det inte längre fanns ett krav på att leverantörerna måste finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Nu förlänger myndigheten ställningstagandet till och med den 31 december 2020 för tillhandahållande i första ledet och 31 mars 2021 för övriga led.

Det innebär att apotek eller butiker som har köpt in desinfektionsmedel innan den 31 december 2020 kan fortsätta sin egen försäljning av dem fram till 31 mars 2021 utan att Kemikalieinspektionen kommer att kontrollera om tillverkare eller leverantörer finns på artikel 95-listan.

Kemikalieinspektionen har dessutom fattat beslut om nya tidsbegränsade dispenser för tillhandahållande och användning av desinfektionsmedel som innehåller något av följande verksamma ämnen:

  • 1-propanol, produkttyperna 1-4.
  • 2-propanol, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys, produkttyp 1.
  • Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra, produkttyp 1.
  • Väteperoxid, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit, produkttyperna 1-4.

Denna dispens gäller till och med den 15 mars 2021.

Myndighetens beslut i april om att göra undantag från språkkravet sträcker sig fram till 30 december i år. Det innebär att märkning och säkerhetsdatablad för desinfektionsmedel som används för yrkesmässigt bruk kan skrivas på svenska, danska, engelska och norska. Samtidigt måste det finnas information på svenska om det verksamma ämnet och dess koncentration samt om hur produkten ska användas, men det behöver inte finnas på förpackningen utan kan exempelvis lämnas på ett separat informationsblad.

Syftet med dispenserna är att motverka att det blir brist på desinfektionsmedel under covid-19-pandemin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109