23948sdkhjf

Ansiktsmask krävs för covidskydd enligt Science-artikel

Ansiktsmask kan skydda mot små aerosoler som kan ta sig djupt ned i lungorna och orsaka svår covid-19, enligt ett inlägg i tidskriften Science.

Luftvägsinfektioner smittar direkt eller indirekt genom droppsmitta och aerosoler när smittade personer andas, pratar, hostar och nyser. En stor del av de coronadrabbade verkar ha blivit smittade genom luftburna aerosoler producerade av asymptomatiska individer som överfört viruset under tal och andning, enligt en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science. På grund av att aerosolerna är mycket små kan de leda till högre svårighetsgrad av covid-19 eftersom virusinnehållande aerosoler tränger djupare ned i lungorna.

Flera länder har ännu inte erkänt luftburen överföring som en möjlig smittväg för sars-cov-2, trots att nyligen gjorda studier visat att viruset kan överföras via luftburna aerosoler. Smitta via aerosoler måste enligt författarna erkännas som en nyckelfaktor som leder till spridning av luftvägsinfektioner. Enligt studien finns det bevis som tyder på att sars-cov-2 sprider sig genom aerosoler som andas ut av infekterade och mycket smittsamma individer utan symtom.

En studie från sjukhus i Wuhan hittade aerosoler knappt två meter från infekterade patienter. Mätningar visar att intensiv hosta och nysningar sprider droppar över sex meter och kan skapa tusentals aerosoler som kan färdas ännu längre.

Aerosoler kan förbli luftburna i timmar, ansamlas över tid, samt följa luftflöden i längre avstånd än en och en halv meter. Inomhus kan de vara smittsamma flera timmar och lätt inhaleras djupt ned i lungorna. Utomhus finns andra faktorer som solljus och vind som påverkar koncentrationen och hur långt viruset färdas. Sannolikheten att bli smittad inomhus beror på den totala mängden sars-cov-2 som inhaleras. Faktorer som spelar in är ventilationen, antalet personer, tiden som spenderas i lokalen och aktiviteter som påverkar luftflödet. Sannolikt är att två meters avstånd inte räcker för distansering inomhus.

Efter att det bevisats att luftburna överföringar av asymptomatiska personer kan driva på den globala spridningen av covid-19 rekommenderade WHO en global användning av ansiktsmasker, något som Sverige och Folkhälsomyndigheten avvikit ifrån i sina rekommendationer.

Masker skapar en barriär som minskar antalet smittsamma virus i utandningsluften, speciellt för asymptomatiska personer och de med milda symtom. Därför är det enligt författarna viktigt att bära korrekt monterade ansiktsmasker. Masker skyddar också friska personer från sars-cov-2-aerosoler. Därför är det särskilt viktigt att använda ansiktsmask på platser med förhållanden som kan samla till sig höga koncentrationer av viruset, exempelvis vårdinrättningar, flygplan, restauranger och andra trånga platser med begränsad ventilation. Epidemiologisk data visar att länder och regioner som effektivt lyckats reducera smittan har infört allmän användning andningsmask, bland annat i Taiwan, Honkong, Singapore och Sydkorea.

Artikeln är uppdaterad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.143