23948sdkhjf

Intervju: Vad händer i medtechbranschen nu?

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech, berättar om trenderna inom en bransch som skakas av covid-19.

– Vi har extremt mycket att göra just nu. Utanför branschen talar man mest om produktförsörjning men våra medlemsföretag kommer nu till oss med helt olika problem. Man kan dela in dem i tre grupper med olika behov. Den första består av företag som har covid-19-relevanta produkter, till exempel skyddsutrustning eller instrument för intensivvården. De har ofta en enorm efterfrågan som de inte alltid kan fylla, bland annat på grund av leveransproblem, berättar Anna Lefevre Skjöldebrand.

– En annan grupp består av dem som har en del produkter som är relevanta för covid-19 och en del som inte är det. De kan ofta kompensera förlusterna i ett affärsområde med vinsten från ett annat. Den tredje gruppen är bolag som inte alls har covid-19-relevanta produkter. För dem kanske orderingången helt har försvunnit och vi arbetar för att de ska kunna överleva den här krisen.

Den pågående pandemin har medfört att regionerna fokuserar sina upphandlingar främst kring covid-19-utrustning vilket innebär att de företag som har helt andra produkter i vissa fall helt sitter utan någon orderingång, berättar Anna Lefevre Skjöldebrand. Därför för Swedish Medtech en dialog med regionerna med målet att få dem att inse att de även behöver upphandla andra produkter.

– Det är enormt viktigt att företagen överlever och finns kvar efter coronapandemin. Annars kommer det att leda till enorma konsekvenser för vården.

Dessutom pågår diskussioner med Näringsdepartementet om vilka åtgärder som branschorganisationen anser vara nödvändiga.

– För ett par dagar sedan skickade vi in en skrivelse om att vi ser ett behov av åtgärder särskilt för de företag som är unga och befinner sig i utvecklingsfas. De kan ha svårt att överleva ett år utan intäkter.

Vissa företag permitterar medan andra behöver utöka sin prouktionskapacitet, och branschorganisationen jobbar med att hjälpa till att omfördela resurserna.

– Vi försöker stötta företagen med att omfördela produktionskapacitet och leveranskapacitet mellan medlemsföretag. Exempelvis kanske någon behöver ett renrum för tillverkning medan ett annat bolag har stängt ned sin produktion.

Finns det något positivt med coronakrisen?

– Det finns flera positiva saker som händer just nu. Bland annat har det blivit tydligare för alla vilka medtechbranschen är och vad vi bidrar med.

– I flera år har vi arbetat hårt med att få igång digitaliseringen av vård och omsorg och coronakrisen har öppnat ögonen för att mycket kan göras samt att utvecklingen till att bli mer digitala är nödvändig.

– Jag tror dessutom att den här situationen kan ta diskussionen kring upphandlingar till en ny nivå; att man kanske inte bara ska upphandla det som vi har behov av just nu utan även behöver tänka på krisberedskap. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan upphandling till bästa pris och att upphandla de produkter som har störst säkerhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079