23948sdkhjf

Tider för ambulanser mäts på olika sätt

Nära fyra av tio ambulansstationer klarar inte sina mål för prio1-larm. En av tio har dessutom börjat mäta hur snabbt ambulansen lämnar stationen istället för hur snabbt man ska nå en människa i akut behov av ambulans, det visar en ny undersökning från Riksförbundet HjärtLung. Nu efterlyser de nationella riktlinjer för ambulanstider.
En välutrustad ambulans är inte till någon nytta om den inte hinner fram i tid. Hjärtlungförbundet har låtit Demoskop fråga landets ambulanschefer om hur lång tid de viktigaste utryckningarna tar, de så kallade Prio1-utryckningarna, och hur tidsuppskattningen går till.

Mer än hälften är nöjda med tiderna, men undersökningen visar att servicen varierar över landet och mätningen görs på olika sätt.

- Variationen i målsättningen och de olika sätten att mäta visar att det måste till en nationell lägstanivå för ambulanssjukvården så att människor kan garanteras den hjälp och trygghet de har rätt till – oavsett var i landet man bor, säger Inger Ros , förbundsordförande Riksförbundet Hjärtlung, i ett pressmeddelande.

Totalt har 120 ambulanschefer som representerar 381 stationer i Sverige tillfrågats om målsättningen för utryckningstiden. Fyra av tio har målet att nå 85 - 95 procent av befolkningen inom 20 minuter. I Götaland och storstadslänen har 6 av 10 samma mål. 63 procent av landets samtliga ambulansstationer anser att man lever upp till sitt mål, nära fyra av tio säger att man inte gör det, vilket är en liten förbättring från föregående år. I Norrland uppger var tredje att de inte har eller inte vet om man har ett uppsatt mål. Ambulanscheferna uppger att det framförallt är avstånden i kombination med begränsade resurser i förhållande till ökat antal transporter som innebär stora hinder för att nå hela vägen fram till sina mål.

Undersökningen visar på ett nytt sätt att mäta målen, något som kallas kvittenstid. Kvittenstid innebär att man mäter om ambulansen lämnat stationen inom 90 sekunder istället för att ta tid på hur snabbt ambulansen kommer fram till patienten. I de två tidigare undersökningar Demoskop genomfört för Riksförbundet HjärtLungs räkning, var det ingen som mätte måluppfyllelse i kvittenstid. I år är det en av tio stationschefer som anger kvittenstid som mål för prio 1-larm. I storstadslänen är siffran mer än den dubbla, fler än två av tio anger kvittenstid som mål.

- Att mäta kvittenstid bidrar till förbättrad statistik men ger inte underlag till bättre ambulansvård. Kvittenstid tar heller inte in de geografiska utmaningarna i beräkningen. För en person i akut behov av den hjälp och vård en ambulans kan ge spelar det ingen roll att ambulansen lämnat stationen inom 90 sekunder om den ändå inte hinner fram i tid, säger Inger Ros och fortsätter:

- Vi anser att nationella riktlinjer för ambulanssjukvården kan bidra till en mer likvärdig vård, att allmänhetens förtroende för ambulanssjukvården ökar och att fler personer får vård i tid. Vi har en kompetent ambulanspersonal där nio av tio genomgår regelbundna kunskapsprov minst en gång om året. Det är dags att de får bra förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Foto: Falck
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094