23948sdkhjf

Elekta får klartecken för Clarity i USA

Elekta har fått klartecken 510(k) för programvaran Clarity® för 4D-övervakning. Godkännandet innebär att amerikanska kliniker kan börja använda en ny metod för att minska osäkerheten som orsakas av rörelse i prostata vid strålbehandling.
Läkaren kommer att i realtid och med precision under millimeternivå kunna följa rörelser i prostata och intilliggande vävnader och organ när stråldoserna ges.
Programvaran Clarity för visualisering av mjukvävnad neutraliserar organrörelser vid strålbehandling av prostatacancer

Det är särskilt viktigt att kunna se prostatans exakta position för läkare som utför avancerade prostatabehandlingar, exempelvis hypofraktionerad behandling där marginalerna är mindre eller avancerad SABR-behandling (stereotactic ablative body radiotherapy, SABR).

– Det som gör att 4D-bilderna med Clarity kan ändra förutsättningarna är att det är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Den möjliggör också realtidsövervakning av prostatan, vilket blir allt viktigare när man använder tekniker som hypofraktionering där behandlingsperioden är kortare men de enskilda behandlingstillfällena längre. Vi vet att prostatan rör sig under de här långa behandlingarna och vi måste ta hänsyn till det. Det blir oerhört värdefullt att kunna följa prostatan från början av behandlingen och ända fram till slutet. Vi kommer att börja använda Clarity i våra behandlingar så snart vi kan, säger James Wallace, MD, cancerläkare vid Fletcher Allen Health Care (Burlington, Vermont, USA).

James Wallace anser också att bildkvaliteten hos Clarity ultraljud är exceptionell.

– Bilderna är oerhört tydliga jämfört med annan ultraljudsteknik. Vår erfarenhet är att den kan jämföras med magnetresonansavbildning när vi tittar på strukturer i nedre delen av bäckenet. Jämfört med andra system är Claritys 4D-lösning inte bara mer kostnadseffektivt utan patienterna blir också nöjdare. När vi berättar att vi kan studera deras prostata utan att sticka in en nål i ändtarmen kommer det att upplevas positivt. Det är en otroligt bra teknik, säger han.

Möjligheten att göra den här typen av bildövervakning under behandling kan medföra fler fördelar menar Di Yan, DSc, överläkare vid William Beaumont Hospital (Royal Oak, Michigan, USA).

– Vi har under en längre tid varit intresserade av att kunna utveckla metoder för adaptiv strålbehandling. Det som har saknats har varit anatomisk information från kontinuerliga bilder. Clarity 4D med Autoscan har stora möjligheter att fylla det hålet, säger han.

Kontinuerlig visualisering
4D-övervakning av prostatan gör att målet kan följas under hela behandlingen. Dessutom erhålls bilder av intilliggande anatomi, bland annat blåsan, ändtarmen och bulbus penis, den sistnämnda reglerar erektionsfunktionen. När läkarna får tydliga bilder av de här strukturerna under behandlingen kan de ta fram behandlingsplaner med snävare marginaler runt de avsedda målen, vilket minskar strålningen av frisk vävnad.

Clarity 4D använder Autoscan-teknik för att i realtid automatiskt överföra transperineala ultraljudsbilder av mjukvävnad från linjäracceleratorns kontrollområde. Den här bildhanteringen är icke-invasiv och bekväm för patienten. Den kräver ingen extra stråldos eller användning av implanterade markörer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065