23948sdkhjf

Nu över 3 200 svenska läkare i unikt nätverk på webben

Det svenska läkarnätverket MedUniverse har nu välkomnat över 3 200 läkare från hela landet som medlemmar. Webbtjänsten lanserades för knappt tre år sedan och under 2011 mer än fördubblades medlemsskaran. Medlemstillströmningen har varit fortsatt stark under 2012.
Det svenska läkarnätverket MedUniverse har nu välkomnat över 3 200 läkare från hela landet som medlemmar. Webbtjänsten lanserades för knappt tre år sedan och under 2011 mer än fördubblades medlemsskaran. Medlemstillströmningen har varit fortsatt stark under 2012. Tjänsten är öppen bara för läkare och läkarstudenter från termin 5. Ungefär en tredjedel av läkarna på MedUniverse är färdiga specialister eller mer seniora, och de fem största specialistområdena är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi och akutsjukvård.

Förra veckan lanserade MedUniverse en vidareutvecklad plattform med ännu mer skräddarsytt innehåll och lättillgänglig design med utgångspunkt från den individuella läkarens professionella bakgrund. I det specialitetsoberende forumet drar läkarna nytta av den samlade kunskapen hos alla drygt 3 200 läkare på MedUniverse. Några aktuella diskussioner rör framtidens läkarutbildning, patientsäkerhet och ledarskapsfrågan. Vid sidan av forumet finns specifika nätverk för varje specialitet och andra intresseområden för en mer enskild diskussion med kollegor.

År 2011 instiftade MedUniverse den mycket uppmärksammade årliga utmärkelsen Framtidens ledare i läkarkåren för att premiera gott ledarskap bland läkare som i sin tur gynnar patientnyttan. MedUniverse är sedan tre år tillbaka samarbetspartner till AT-stämman, Sveriges största kongress för AT-läkare. MedUniverse anordnar också med stor framgång After Work för läkare på inspirerande teman. Nästa tillfälle är den 28 november i Stockholm på ämnet antibiotikaresistens. Den viktigaste faktorn bakom den starka medlemstillväxten är dock den enskilda läkarens rekommendation av nätverket till sina kollegor.

Anna Omstedt Lindgren, VD för och en av initiativtagarna till MedUniverse, är stolt över utvecklingen:

- MedUniverse är en unik plattform för läkare runt om i landet att hitta varandra, hålla kontakten och diskutera ämnen som engagerar - bara läkare emellan. Det tar tid att bygga en nischad tjänst som MedUniverse men vi är övertygade om att det successivt skapas en mycket värdefull kunskaps- och erfarenhetsbank för läkarprofessionen, som i sin tur kommer att gynna patienterna och andra intressenter inom hälso- och sjukvården.

MedUniverse är det professionella nätverket för Sveriges läkare. Här kan läkarna hitta, hålla kontakten och samarbeta med kollegor över hela landet samt fritt diskutera allt från karriär, ledarskap och lön till medicinska frågor och forskning. Tjänsten är kostnadsfri, behörighetssäkrad endast för läkare samt läkarstudenter från termin 5 och drivs helt utan ägande från läkemedelsbolag, landsting och fackförbund. MedUniverse anordnar också möten i verkliga livet för läkare, där After Work är ett uppskattat exempel. År 2011 instiftade MedUniverse utmärkelsen Framtidens ledare i läkarkåren för att premiera gott ledarskap bland läkare, som i sin tur främjar patientnyttan. MedUniverse ingår som enda nordiska aktör i det internationella samarbetet Networks in Health som leds av Doctors.net.uk, Storbritanniens ledande läkarnätverk med över 190 000 anslutna brittiska läkare. Networks in Health samlar fler än 600 000 läkare världen över.

MedUniverse - Oss läkare emellan
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079