23948sdkhjf

Psykisk ohälsa och ryggbesvär förkortar arbetslivet

Psykisk ohälsa och olika typer av ryggbesvär är några av de främsta skälen till förtidspension och långtidssjukskrivning. Dessa besvär har ökat de senaste 20 åren bland både män och kvinnor.
Psykisk ohälsa och olika typer av ryggbesvär är några av de främsta skälen till förtidspension och långtidssjukskrivning. Dessa besvär har ökat de senaste 20 åren bland både män och kvinnor. Psykisk ohälsa förekommer oftare i yngre åldrar medan ryggbesvär blir vanligare ju äldre man blir. Personer med höga krav och lågt inflytande över sitt arbete lider ofta av sömnsvårigheter, trötthet och värk i kroppen.

Ryggbesvär och låg upplevd hälsa är vanligare bland lågutbildade personer än bland högutbildade. Bland kvinnor rapporterar köks- och restaurangbiträden, kassapersonal och datatekniker särskilt ofta om nedsatt hälsa i flera avseenden. Detsamma gäller manliga städare, restaurangpersonal eller vård- och omsorgspersonal.

För människor som själva bedömer att de har nedsatt arbetsförmåga ökar risken att bli långtidssjukskriven eller förtidspensionerad. Drygt 22 procent av de tillfrågade kvinnorna och 16 procent av männen i åldrarna 50 – 65 år tror inte att de kan jobba kvar i sitt nuvarande yrke om två år på grund av sin hälsa.

- Det är viktigt att så många som möjligt kan fortsätta sitt yrkesliv till pensionsåldern. Arbetsvillkor och arbetsmiljöer bör anpassas så att även människor med nedsatt arbetsförmåga ska kunna fortsätta att bidra utifrån sina egna förutsättningar, säger Tomas Hemmingsson, projektledare för Arbetshälsorapport 2012.

Ett antal yrkesgrupper vars arbetsförhållanden på flera sätt ökar risken för sjukskrivning och förtidspensionering kan urskiljas.

- Några av dessa yrken har pekats ut som riskyrken under lång tid. Det gäller det bland annat fordonsförare, städare och restauranganställda, säger Tomas Hemmingsson.

En majoritet av alla 65 - 75-åringar bedömer sin hälsa som god. De som fortfarande arbetar mår bättre än dem som har gått i ålderspension. Det tidigare arbetslivet har en inverkan på hälsan: nedsatt hälsa efter pension är vanligare bland män som har arbetat i manuella yrken, till exempel inom byggsektorn, och bland kvinnor som tidigare har arbetat som städare eller i vård- och omsorgsarbete.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062