23948sdkhjf


EVRY Healthcare:
”Vi brinner vi för att effektivisera vården i Sverige”

Att förena kunskap inom vården med bredden inom IT och skapa nytta för sina kunder, det är vad EVRY Healthcare strävar efter.
– Med smarta IT- lösningar vill vi underlätta arbetet för vårdpersonalen, så att de kan ägna sin tid åt att vårda, säger Ylva Hennig vd på EVRY Healthcare Solutions i Sverige.
Att förena kunskap inom vården med bredden inom IT och skapa nytta för sina kunder, det är vad EVRY Healthcare strävar efter.
– Med smarta IT- lösningar vill vi underlätta arbetet för vårdpersonalen, så att de kan ägna sin tid åt att vårda, säger Ylva Hennig vd på EVRY Healthcare Solutions i Sverige.

Vi möts på Uppsala tågstation, jag och EVRY Healthcare Solutions vd Ylva Hennig. Hon har just varit på styrelsemöte i Stockholm. Höstsolen tittar fram, men luften är krispigt kall, så vi pinnar på med snabba steg mot EVRY´s kontor. Väl där visar sig kontoret vara ett gammalt mejeri. Det är enbart cirka 18 år sedan delar av mejeriet stängdes. Ylva visar runt och berättar om de olika delarna av kontoret.

– Där uppe där Mats sitter där gjorde man grädde förut, säger Ylva och pekar mot en kontorsdel som dessutom ser ut som gräddan av kontoret.

Vi går vidare och på vägen stöter vi på Pär Råghall som berättar att det på gården (före detta mejeriet) finns en grundvattenåder som genom tiderna använts på olika sätt. För mer än 100 år sedan användes grundvattnet till att tanka ångloken från ett vattentorn på tomten.

– Under mejeritiden användes grundvattnet för tvätt med mera i mejeriet. Idag används grundvattnet för miljövänlig kylning av våra kontorslokaler och teknikutrymmen för servrar och kommunikationsutrustning, säger Pär.

Här på Storgatan 19 i Uppsala arbetar cirka 25 medarbetare med lösningar till vården. EVRY Healthcare har kontor i sju städer i Sverige. I Sverige finns de i Solna i Stockholm, Nyköping, Eskilstuna, Göteborg, Kristianstad, Luleå samt Uppsala.
Men för att kunna förstå EVRY Healthcares framgångar och historia måste vi titta på den stora bilden - det vill säga EVRY koncernen.
EVRY är baserat på sammanslagningen av Norges två största IT-företag, EDB och ErgoGroup, 2010. Enligt dem är den här sammanslagningen den hittills största IT-fusionen i Norden.

Företagets historia spänner över 50 år och bygger på teknologi och innovation. Under årens lopp har runt 70 IT-relaterade företag blivit en del av EVRY. IT-lösningar som täcker allt från lantbruk och kommunal förvaltning till bank och telekom har sitt historiska ursprung i något av de företag som idag är en del av EVRY.

EVRY har en årlig omsättning på närmare 13 miljarder norska kronor. Företaget finns representerat i 50 städer i Norden, med tyngdpunkt på Norge och Sverige. EVRY har dessutom verksamhet i Indien och Ukraina som bidrar med viktiga leveranser till nordiska kunder utöver att även leverera till kunder i andra europeiska länder och USA.
Hösten 2010 gick EDB, SYSteam och ErgoGroup samman i ett bolag. Bolaget är fortfarande börsnoterat men med Posten och Telenor som huvudägare. Företaget bytte namn till EVRY i mars 2012.

– Det är en styrka för oss att vara en del av en stor nordisk koncern. Med all tillgång till den kompetens som finns inom de branscher som vi arbetar med. Det känns bra och tryggt att vara del av något större, även för våra kunder. Vi har vår ledning nära i och med att vi finns i Norden, säger Ylva Hennig.

Hon berättar att EVRYs ledning under 2011 bjöd in alla medarbetare på företaget i ett deltagande i utformningen av företagets värderingar. Hösten 2011 fattades sedan ett beslut om de nya värderingarna, och sedan dess har alla medarbetare varit delaktiga i att omsätta EVRYS värderingar i praktiken.

EVRY Healthcare har fyra fokusområden som de är extra specialiserade inom. Gentemot dessa fokusområden levererar EVRY Healthcare egna IT-lösningar eller är återförsäljare av andras IT-system. De håller för tillfället på att vidareutveckla det egna systemet NCS CROSS, som är ett journalsystem, vilket engagerar många anställda för tillfället.

– Det viktigaste för oss är att skapa nytta för våra kunder och det kan vi bara göra om vi har en stor kunskap om vårdens processer och dess utmaningar. För att klara detta har vi en blandning av duktiga IT-konsuler och medarbetare med en bakgrund inom vården, säger Ylva Hennig.

Fokusområden:
* Samordnad vårdplanering.
* Journaldokumentation.
*Critical Care- operation, anestesi, IVA.
* Läkemedelshantering.
Ylva betonar att EVRY Healthcare är väldigt kunniga inom just dessa områden där de har egna tjänster och produkter, men även är återförsäljare av andra leverantörers produkter. Utöver dessa områden är just nu områden som patientnära tjänster och mobila lösningar högaktuella för dem.
EVRY har ett nära samarbete med sina kunder när det gäller produktutvecklingen. Företaget arbetar mycket med kvalitet och rutiner, i och med att systemen är så pass viktiga.

– Tillsammans med kunden eller på uppdrag av kunden så hittar vi de bästa lösningarna. Det är inte jätteviktigt att vi levererar egna produkter eller lösningar. Om det redan finns bra existerande lösningar på marknaden kan vi istället ta rollen som integratör - vilket innebär att få systemen att kommunicera med varandra, menar Ylva.

– I ett ganska tidigt skede så bestämde vi oss för att komponentifiera våra lösningar, speciellt journalsystemet. Att vi har systemets funktionalitet uppdelad i komponenter som kan levereras som en helhet eller var för sig tror vi är en framgångsfaktor. Det stöder även vår partnerstrategi med att vi inte behöver bygga allt själva. Vi tror att det är viktigt att man specialiserar sig på vissa områden, och att man kan samarbeta runt andra, säger Ylva. 

Hon tror även att det är viktigt att titta på samarbeten inom koncernen, med andra leverantörer, med kunderna och med de nationella projekten - för att kunna effektivisera vården i Sverige, så att vårdpersonalen kan ägna sin tid åt att vårda, understryker hon. 

Ylva anser att hennes arbete är mycket meningsfullt. Hon tycker att det är spännande att det pågår många samarbeten på marknaden. Att många samarbetspartners dessutom har gemensamma mål som de vill uppnå.

Personligen är hon utbildad ekonom, med marknadsinriktning vid Uppsala universitet. Hon kom in i IT-branschen ganska tidigt, som säljare för att sedan gå vidare till konsultchefsuppdrag. Så småningom, via ett förvärv inom SYSteam, hamnade Ylva i vd-rollen för EVRY Healthcare Solutions. I åtta år har hon arbetat med IT inom vården. Hon har man och två barn och bor utanför Uppsala.
Idag har tjugo av tjugoett landsting i Sverige valt EVRY Healthcare som leverantör av någon eller några av deras lösningar eller tjänster. Vi pratar om vad det kan bero på.

– Förhoppningsvis för att vi har bra lösningar som stödjer kundens verksamhet. Vi har ett uppdrag med ledorden: ”We bring information to life,” och ”creating value for our customers to the benefit of society.” Det är det varje enskild medarbetare på EVRY gör varje dag, säger Ylva.

Läser man på deras hemsida så förklaras det engelska namnvalet EVRY med:
”Vi har valt EVRY eftersom det är det namn som bäst representerar oss som företag; något som blir vår ledstjärna och vår signatur. Ett namn som förpliktar och som vi ska leverera på – var och en av oss, varje dag.”
*Varje kund vi skapar värde för.
*Varje lösning vi ger bidrar till att skapa nytta.
*Varje kollega som tar ansvar och inspirerar.
*Varje individ vi berör genom samhällsnyttan vi bidrar till.
*Varje möjlighet vi ser och tar till vara.

– Vår vision för företaget är att växa, att: ”embrace infinite opportunities” säger Ylva och ler.

Men inga företag har enbart framgång och ständig flyt. Även EVRY Healthcare har haft sina motgångar och svårigheter.

– Vi har hamnat i situationer när vi haft otydliga kravspecifikationer och därmed gjort felaktiga tidsuppskattningar som lett till att projekt blivit kostsamma. Vid ett tillfälle satsade vi på en lösning som vi skulle återförsälja på den Svenska marknaden och la ganska mycket kraft och energi på utbildning, sälj och marknadsföring. Men det visade sig att vi nog var lite fel i tiden med den satsningen och hade missbedömt marknadens mognad för den sortens lösningar, så vi fick lägga ner den efter en tid. Som tur är har vi inte någon gång hamnat i en situation där vi haft så stora svårigheter att verksamheten varit i fara, berättar Ylva.

Vad gäller konkurrens så har EVRY Healthcare olika sorters konkurrenter.” Ibland är man konkurrent och ibland är man partner,” säger Ylva. Men hon tycker att det är hälsosamt med konkurrens, att de bara driver dem att hitta bättre lösningar.

Under 2012 har företaget bland annat slutit ett antal nya affärer inom läkemedelsområdet.

Vad gäller konsultuppdrag så arbetar EVRY Healthcare även med arkivering av elektroniska journaler. Att plocka ut gamla journaler för arkivering. Ett stort konsultuppdrag de just nu arbetar med är att på uppdrag av Landstinget i Uppsala län utveckla en patientportal där invånarna bland annat ska kunna gå in och läsa sin patientjournal.
Andra projekt som de utför är exempelvis: införandet av nya versionen av Orbit- deras operationsplaneringssystem, samt vidareutveckling av det egna journalsystemet NCS CROSS. De är även aktiva med uppdrag inom remiss- och svarsområdet på ett antal kunder. EVRY har ofta långa samarbeten med sina kunder. De firade just att de haft samma uppdrag i 40 år med landstinget i Uppsala län. Första versionen av Lab- systemet Sambis byggdes i början på 70-talet. 

Vi pratar personal en stund.

– Personalsammansättningen ser ut som Sverige ser ut mest. Det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Det gäller även ledarskapet, menar Ylva.

Ylva Hennig berättar att hon nu arbetat med IT i vården i cirka åtta år och mycket har hänt gällande patientens roll i vården. Hon tycker att det är en spännande och dynamisk tid just nu. Hon nämner vid ett flertal tillfällen hur hon och hennes personal brinner för sitt jobb- med att effektivisera vården i Sverige. Hon nämner att det finns ett tryck och en önskan från patienterna att själva kunna vara mer involverade i sin egen vårdprocess. Att många patienter vill ha en aktivare roll, kunna söka information och även kunna ha större inblick i sin behandling.

– Den lagstiftning som fanns tidigare hindrade utvecklingen ganska mycket. På det viset är det en jättespännande resa som vi har påbörjar och kanske är mitt i där det sker en utveckling både på marknaden, ur ett lagstiftningsperspektiv samt även tekniskt sett. – Patienten har fått en viktigare roll i sammanhanget upplever jag. Möjligheterna att dela information har utökats för patienten. Men där kan Mats berätta mer, säger hon.

Ylva tar fram sin mobiltelefon och ringer kollegan Mats Forsberg, som sitter i en annan del av kontoret och är ansvarig för företagets satsning av patientnära tjänster i vården. Han kommer snabbt.

– Vi brukar definiera patientnära tjänster som IT-lösningar i vården, där medborgaren eller patienten är en användare av systemet. Inte bara där vårdpersonalen skriver om sina patienter, utan där patienten deltar aktivt själv. Det kan handla om allt från möjligheten att själv boka tider, ställa frågor, och om att läsa om sin egen behandling, säger han.

Mats berättar att det numera pratas mycket om patientmakt i vården. Man vill inte längre att patienten är ett objekt som kommer och säger: ”gör mig frisk” - utan man vill skapa ett team mellan vårdpersonal och vårdtagare. En stor del av vården säger han, handlar om förebyggande åtgärder, att människor själva måste ta ansvar för att må bättre, äta nyttigare och motionera mer.

– På senare år har lagstiftningen ändrats på ett sätt som gör det möjligt för patienten att ta del av information och aktivt delta i vårdens processer. När jag började arbeta med dessa frågor så fanns inte den möjligheten, avslutar Mats.

Han skrattar och säger att han skulle kunna prata en timme om ämnet. 

– Ja du ser, vi är många som brinner för att effektivisera vården i Sverige, säger Ylva och stämmer in i Mats smittsamma skratt.

Fakta om EVRY och EVRY Healthcare:
EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag med cirka 10. 000 medarbetare. Cirka 120 konsulter arbetar inom affärsområdet Healthcare i Sverige med IT-tjänster och -lösningar för hälso- och sjukvården. Fem landsting i Sverige använder idag EVRY Healthcares journalsystem NCS Cross. Tjugo av tjugoett landsting i Sverige har valt EVRY Healthcare som leverantör av någon eller några av deras lösningar eller tjänster. 2011 hade företagen inom EVRY Healthcare en omsättning på cirka 200 miljoner kronor.

Text: Birgitta Stolt
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094