23948sdkhjf

Tomas Puusepp: Var hamnar medtech in de svenska lifescience-satsningarna?

Läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin har distinkt olika behov och förutsättningar och bör inte lumpas samman som en.
Var hamnar medtech in de svenska lifescience-satsningarna?

Det är glädjande att våra politiker med gemensam stämma vill stödja forskning och utveckling inom Life Science samt parallellt även lansera specifika innovationsstrategier, vilket tillsammans kan förbättra förutsättningarna för en näringslivsutveckling inom vår sektor i Sverige. Ofta nämns olika Svenska medicintekniska innovationer som exempel på bra medicinsk forskning och företagsutveckling. Pacemakers, Strålkniven, Dialysutrustning, Titan och Hörselimplantat samt Handikapphjälpmedel används som exempel för att motivera satsningar, samt företag som Elekta, Gambro, Getinge, St Jude och Sectra nämns för att illustrera den industriella utvecklingen. Mot den bakgrunden är det mycket anmärkningsvärt att när det kommer till program så återfinns inga satsningar eller fokus på medicinskteknisk forskning i forskningspropositionen och man får lätt intryck av att medicinsk teknik har försvunnit från dagordningen trots att den används som motiv.

Våra svenska paradföretag inom läkemedelsindustrin har försvunnit eller är på väg att försvinna, neddragningar av läkemedelsforskning är en del av ett större globalt problem som läkemedelsbranschen har att hantera. ASTRA har givetvis varit en katalyserande faktor till de satsningar vi nu ser inom medicinsk forskning men när St Jude beslutade att flytta pacemakerverksamheten (FoU samt Produktion) från Sverige förra året samt säga upp 700 anställda i Stockholm passerade det utan uppmärksamhet samt utan specifika satsningar från regeringen. Det är nu viktigt att Regeringen kompletterar sina satsningar med specifika program som utvecklar den medicintekniska forskningen i Sverige och vi får inte försvinna under begreppet lifescience. En Medicinteknisk forskning och utveckling kommer att leda till betydligt snabbare resultat inom vården samt till en industriell utveckling, vidare finns fortfarande en industriell infrastruktur med livskraftiga företag som kan kommersialisera nya lösningar i Sverige. Vi står dock på en bräcklig grund och det är viktigt att vårda det vi har, då det kommer att vara betydligt svårare att återskapa livskraftiga Medtechföretag i en framtid.

Jag tror att vi som bransch måste tydliggöra skillnaden mellan Medicinsk teknik och Läkemedel. Båda behövs för att kunna utveckla en kostnadseffektiv sjukvård och vi delar ett gemensamt mål, att utveckla sjukvården. Läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin har distinkt olika behov och förutsättningar och bör inte lumpas samman som en.

Tomas Puusepp, VD Elekta
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11